Αποστολή σαρωμένων δεδομένων σε έναν υπολογιστή

Μπορείτε να στείλετε μια εικόνα σε έναν Η/Υ συνδεδεμένο μέσω δικτύου ή Διασύνδεσης USB. Σαρώστε ένα έγγραφο που έχετε τοποθετηθεί στο μηχάνημα χρησιμοποιώντας τον πίνακα χειριστή.