Αποθήκευση δεδομένων αποστολής

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα που στάλθηκαν μέσω σάρωσης σε e-mail, κ.λπ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "Αποθήκευση Δεδομένων Αποστολής και Λήψης (Αποθήκευση Δεδομένων Μετάδοσης)".