Χρήση προτύπου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα θέματα και τα σώματα κειμένων που είναι καταχωρημένα ως πρότυπο στα πρότυπα e-mails.

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [Σάρωση προς E-mail].

 4. Πατήστε την καρτέλα [Για προχωρημένους].

 5. Πατήστε [Διαμόρφωση e-mail].

 6. Πατήστε [Θέμα] ή [Σώμα Ε-mail].

 7. Πατήστε [Επιλέξτε Θέμα] ή [Επιλέξτε Κείμενο].

 8. Πατήστε το θέμα ή σώμα για να το επιλέξετε.

 9. Πατήστε την καρτέλα [Σάρωση Προς Ε-Mail] για να επιλέξετε μία μέθοδο εισαγωγής.

 10. Καθορίστε ένα προορισμό.

 11. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).