Πριν τη χρήση σάρωσης σε υπολογιστή

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης σε υπολογιστή, χρειάζεστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις, ανάλογα με το OS και τη μέθοδο σύνδεσής σας.

Στον υπολογιστή Windows, η λειτουργία σάρωση σε υπολογιστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ActKey ή σάρωση WSD.

Εάν χρησιμοποιείτε Mac OS X, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Image Capture.

Σημείωση

Για να συνδέσετε τη συσκευή σε ένα δίκτυο, ορίσετε τα ακόλουθα.

 • Ρυθμίστε τη ρύθμιση [TCP / IP] της συσκευής σε [Ενεργοποίηση].

 • Ταιριάξτε την έκδοση IP μεταξύ της συσκευής και ενός Η/Υ.

 • Ρυθμίστε το διακομιστή DNS.

Υπόμνημα

 • Δεν μπορείτε να στείλετε μια εικόνα σε πολλούς Η/Υ ταυτόχρονα με αυτή τη λειτουργία.

 • Το λογισμικό που απαιτείται ποικίλλει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του H/Y σας και τη λειτουργία προς χρήση. Εγκαταστήστε το κατάλληλο λογισμικό.

 1. Ορίστε τη συσκευή για χρήση σάρωσης σε υπολογιστή.

  Ανατρέξτε στα ακόλουθα.

  Ορισμός για χρήση δικτύου TWAIN (Σύνδεση δικτύου)

 2. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή και το ActKey.

  Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης και λογισμικού σε υπολογιστή

  Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση δικτύου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 3. Καταχωρήστε έναν υπολογιστή ως προορισμό που χρησιμοποιείται για τη σάρωση σε υπολογιστή στη συσκευή.

  Καταχώρηση ενός υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος

  Υπόμνημα

  • Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να καταχωρηθεί αυτόματα όταν εγκαθίσταται το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή.

  • Εάν οι πληροφορίες υπολογιστή, όπως το όνομα υπολογιστή ή η διεύθυνση IP αλλάξουν, πρέπει να καταχωρήσετε εκ νέου τις πληροφορίες.

 4. Έναρξη διαμόρφωσης δικτύου.

  Κάντε κλικ στο [Start (Έναρξη)] και μετά επιλέξτε [All Programs (Όλα τα Προγράμματα)] > [Okidata (Okidata)] > [ActKey (ActKey)] > [Tool (Εργαλείο)] > [Network Configuration (Διαμόρφωση Δικτύου)].

  Μόλις εγκατασταθεί, αυτόματα εκκινείται όταν συνδέεστε.

 1. Ορίστε τη συσκευή για χρήση σάρωσης WSD στη συσκευή.

 2. Εγκαταστήστε αυτή τη συσκευή ως συσκευή WSD σε έναν συνδεδεμένο υπολογιστή.

  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "Πριν τη χρήση σάρωσης WSD".

  Όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή, ο υπολογιστής είναι επίσης καταχωρημένος στη συσκευή ως υπολογιστής προορισμού για σάρωση WSD.

Εάν χρησιμοποιείτε Mac OS X, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Image Capture.

 1. Ορίστε τη συσκευή για χρήση σάρωσης σε υπολογιστή.

  Ανατρέξτε στα ακόλουθα.

  Ορισμός για χρήση δικτύου TWAIN (Σύνδεση δικτύου)

 2. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή Mac OS X.

  Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης και λογισμικού σε υπολογιστή

  Για τη σύνδεση USB, προχωρήστε στο βήμα 4.

 3. Καταχωρήστε έναν υπολογιστή ως προορισμό που χρησιμοποιείται για τη σάρωση σε υπολογιστή στη συσκευή. (Για τη σύνδεση δικτύου)

  Καταχώρηση ενός υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος

  Υπόμνημα

  Εάν οι πληροφορίες υπολογιστή, όπως το όνομα υπολογιστή ή η διεύθυνση IP αλλάξουν, πρέπει να καταχωρήσετε εκ νέου τις πληροφορίες.

 4. Εκκινήστε το Image Capture και μετά επιλέξτε αυτή τη συσκευή από τον κατάλογο στα αριστερά του Image Capture.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία δικτύου TWAIN ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης σε υπολογιστή σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος μέσου ενός δικτύου.

 1. Πατήστε [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] στον πίνακα αφής.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Scanner Setup (Ρύθμιση Σαρωτή)].

 5. Πατήστε [TWAIN Setup (Διαμόρφωση TWAIN)].

 6. Βεβαιωθείτε ότι το [Network TWAIN (Δίκτυο TWAIN)] είναι ορισμένο σε [ON (Ενεργοποίηση)].

  Υπόμνημα

  Πατώντας [Network TWAIN (Δίκτυο TWAIN)] γίνεται εναλλαγή μεταξύ [ON (Ενεργοποίηση)] και [OFF (Απενεργοποίηση)].

 7. Πατήστε [Back (Πίσω)] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.