Χρήση εγγράφου χαρτιού ως δεδομένα

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να χρησιμοποιείτε καλύτερα τα δεδομένα σάρωσης και τα δεδομένα φαξ.

Αποστολή ενός σαρωμένου εγγράφου ως συνημμένο αρχείο e-mail

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Σάρωσης Σε E-mail Μπορείτε να μετατρέψετε ένα σαρωμένο έγγραφο σε ένα αρχείο PDF ή άλλη μορφή αρχείου δεδομένων, και να στείλετε το αρχείο ως ένα συνημμένο αρχείο e-mail.

Χρήση σάρωσης σε e-mail

Σαρωμένο έγγραφο σε κοινόχρηστο φάκελο σε υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Σάρωσης Σε Κοινόχρηστο Φάκελο. Μπορείτε να μετατρέψετε ένα σαρωμένο έγγραφο σε ένα αρχείο PDF ή άλλη μορφή αρχείου δεδομένων, και να αποθηκεύσετε το αρχείο σε έναν κοινόχρηστο φάκελο.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη σάρωση σε κοινόχρηστο φάκελο

Αποθήκευση ενός σαρωμένου εγγράφου σε μνήμη USB

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Σάρωσης προς Μνήμη USB Μπορείτε να μετατρέψετε ένα σαρωμένο έγγραφο σε αρχείο PDF ή σε μορφή αρχείου άλλων δεδομένων, και να το αποθηκεύσετε σε Μνήμη USB που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή.

Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε μνήμη USB

Αποστολή σαρωμένου εγγράφου σε εφαρμογή σε υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Σάρωσης Σε Η/Υ. Μπορείτε να στείλετε ένα σαρωμένο έγγραφο σε μια εφαρμογή, και να επεξεργαστείτε μια εικόνα.

Αποστολή σαρωμένων δεδομένων σε έναν υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης παράδοσης. Μπορείτε να ελέγξετε ένα ληφθέν έγγραφο ως συνημμένο αρχείο e-mail, επιτρέποντάς σας να διαγράψετε το αρχείο χωρίς να το εκτυπώσετε αν είναι ένα περιττό έγγραφο.

Προώθηση Ληφθέντων Δεδομένων Εγγράφου σε Προορισμού E-mail ή σε Κοινόχρηστο Φάκελο (Αυτόματη Παράδοση)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης παράδοσης και τη λειτουργία αποθήκευσης δεδομένων μετάδοσης. Μπορείτε να αποθηκεύετε και να διαχειρίζεστε ένα ληφθέν φαξ σε έναν κοινόχρηστο φάκελο ως δεδομένα χωρίς να το εκτυπώσετε.

Προώθηση Ληφθέντων Δεδομένων Εγγράφου σε Προορισμού E-mail ή σε Κοινόχρηστο Φάκελο (Αυτόματη Παράδοση)

Αποθήκευση Δεδομένων Αποστολής και Λήψης (Αποθήκευση Δεδομένων Μετάδοσης)