Έλεγχος της κατάστασης αυτής της συσκευής

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να ελέγχετε την κατάσταση συσκευής από τον υπολογιστή σας.