Μετακίνηση ή μεταφορά αυτής της συσκευής

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να μετακινήσετε ή να μεταφέρετε τη συσκευή σας.