Tulostaminen tietokoneesta ei onnistu

Muistio

 • Tarkista seuraavat selitykset, älypuhelimen sovellus ja ”FAQ” verkkosivustolla.

 • Jollet pysty ratkaisemaan ongelmia seuraavien ratkaisujen avulla, ota yhteys jälleenmyyjään.

 • Jos ongelmat johtuvat jostakin sovelluksesta, ota yhteyttä sovelluksen valmistajaan.

Yleisimmät syyt

 • Yhteinen sekä Windows että Mac OS X

Syy

Ratkaisu

Lisätietoja

Laite on lepotilassa.

Paina «POWER SAVE (VIRRANSÄÄSTÖ)» -painiketta edetäksesi lepotilaan.

Virransäästötoiminto

Laite on poissa päältä.

Kytke laite päälle.

Laitteen kytkeminen päälle

LAN- tai USB-kaapeli on irti.

Tarkista, että kaapeli on kytketty laitteeseen ja tietokoneeseen kunnolla.

Tietokoneeseen liittäminen

Kaapelissa saattaa olla vikaa.

Vaihda tilalle uusi kaapeli.

-

Kone on offline-tilassa.

Paina käyttöpaneelin «ONLINE (VERKOSSA)» -painiketta.

-

Näytöllä näkyy virheviesti.

Tarkista näytöllä näkyvät virheviestit.

Virheilmoitukset

Käyttöliittymän asetus on estetty.

Tarkista rajapinta-asetukset näytön osalta varmistaaksesi ettei ole ristiriitaa laiteasetusten ja verkkoyhteyden ympäristön kanssa.

Tietokoneeseen liittäminen

Muodostaa yhteyden langattomaan LAN-verkkoon

Tulostinkaapeli on viallinen.

Tarkasta, onnistuuko valikkokartan tulostaminen.

Testitulostaminen tulostimelta

 • Windows

Syy

Ratkaisu

Lisätietoja

Laitetta ei ole asetettu oletustulostimeksi.

Aseta laite oletustulostimeksi.

Napsauta hiiren oikealla näppäimellä tulostin-kuvaketta avataksesi ”Tulostimen kansio” ja valitse sitten [Set as Default Printer (Aseta oletustulostimeksi)].

Windows 10 käyttäjille, poista merkintä "Salli Windowsin hallita oletustulostinta".

-

Tulostinajurin ulostuloportti on väärä.

Valitse tulostusportti laitteen liittämiseksi.

-

Kone käsittelee tietoja toisesta liitännästä.

Odota, kunnes tulostus on valmis.

-

[Receiving data timeout (Vastaanottaa tietojen aikakatkaisua)] tai [Invalid Data (Kelpaamatonta dataa)] on näkyvillä näytöllä eikä kone tulosta.

Paina vierityspainiketta tai käyttäjäpaneelissa valitaksesi [Menus (Valikot]) > [System Adjust (Järjestelmän säädöt)] > [Timeout Injob (Syöttötyön aikakatkaisu)] ja aseta pidempi ajanjakso. Tehdasoletusasetuksena on 40 sekuntia.

Mikäli työtä ei ole tulostettu "Vastaanotettu virheellistä dataa" on näkyvillä, valittu emulointikieli ei ehkä vastaa tätä laitetta (malli). Varmista, että käyttämäsi tulostinajuri tukee tätä laitteen mallia.

-

Verkkoyhteyden ongelmat

 • Yhteinen sekä Windows että Mac OS X

Syy

Ratkaisu

Lisätietoja

Käytössä on ristiinkytketty kaapeli.

Käytä suoraa kaapelia.

-

Laite on käynnistetty ennen kuin kaapeli liitettiin.

Liitä kaapelit ennen koneen käynnistämistä.

LAN-johdon liittäminen

Keskittimen yhteensopivuudessa on ongelmia.

Paina vierityspainiketta käyttöpaneelissa valitaksesi [Admin Setup (Pääkäyttäjäasetukset)] > [Network Setup (Verkkoasetukset)] > [HUB Link Setting (HUB linja-asetus)] ja muuta asetusta.

-

Verkkoyhteysasetus on väärä.

Muodostaaksesi yhteyden lankaverkkoon, aseta [Wired (Langallinen)] kohdassa [Network Setup (Verkkoasetukset)] tilaan [Enable (Päällä)].

LAN-johdon liittäminen

 • Windows

Syy

Ratkaisu

Lisätietoja

IP-osoite on väärä.

 • Tarkista, että sama IP-osoite on asetettu laitteelle ja laitteen portille tietokoneeseen.

 • Tarkista että samaa IP-osoitetta ei ole toisella laitteella.

 • Varmista, että IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite on oikein asetettu.

 • Jos käytössäsi on OKI LPR Utility -työkalu, tarkista IP-osoitteen asetus OKI LPR Utility -työkalusta.

Testitulostaminen tulostimelta

OKI LPR -apuohjelma

Kaikkia sivuja ei tulosteta.

Jos käytät WSD-porttia, muuta se tavalliseen TCP/IP-porttiin.

-

Langaton LAN ei ole saatavana (Perusverkko)

Kohdissa Tulosta verkkotiedot ja Langaton (perusrakenne) tiedot, tarkista seuraava selite tarkistaessasi nimikkeitä, jotka ovat luetteloituina (1) - (6) alla olevassa kuvassa.

Tulostaaksesi verkkotiedot, valitse [Functions (Toiminnot)] > [Print Information (Tulostustiedot)] > [Network (Verkko)].

 • Yhteyspisteeseen ei voi muodostaa yhteyttä ( ilmaisee muun tilan kuin "Liitetty".)

Syy

Ratkaisu

Lisätietoja

[Wireless(Infrastructure) (Langaton verkko(perusrakenne))] ilmaisee "Poista käytöstä".

* Ks. yllä näytetyllä tavalla.

Valitse [Enable (Ota käyttöön)] [Wireless(Infrastructure) (Langaton verkko(perusrakenne))].

* Kuitenkaan, et voi ottaa käyttöön langatonta lähiverkkoa (Infrastruktuuri) ja langatonta LAN (AP-tila) samanaikaisesti.

Muodostaa yhteyden yhteyspisteeseen (Perusverkko)

[SSID (SSID)] on väärä. Tai se on tyhjä.

* Ks. yllä näytetyllä tavalla.

Tarkista onko halutun langattoman LAN:in yhteyspisteen SSID oikein.

Jos se on tyhjä, SSID ei ole asetettu.

Muodostaa yhteyden yhteyspisteeseen (Perusverkko)

[Security (Turvallisuus)] on väärä.

* Ks. yllä näytetyllä tavalla.

Tarkista vastaako se turvallisuutta (salausmenetelmä) halutun LAN-yhteyspisteen osalta.

Muodostaa yhteyden yhteyspisteeseen (Perusverkko)

Salausavain on väärä.

Tarkista viestitäänkö halutun langattoman LAN-yhteyspisteen kanssa salausavaimella.

Muodostaa yhteyden yhteyspisteeseen (Perusverkko)

Haluttu langaton LAN-yhteyspiste on asetettu kanavalle 12 tai 13.

Tulostin ei tue kanavia 12 ja 13.

Vaihda langattoman LAN-yhteyspisteen kanava-asetusta.

-

 • Verkkoviestintä ei ole vakaa

Syy

Ratkaisu

Lisätietoja

RSSI on alhainen.

* Ks. yllä näytetyllä tavalla.

Vastaanotettu signaalin vahvuus on heikko.

Asenna tämä kone paikkaan jossa on erinomainen näkymä langattomaan tukiasemaan. (Ehdotamme että etäisyys laitteen ja langattoman laitteen välillä on 30 m tai vähemmän.)

Älä laita laitteen lähelle sähköisiä laitteita, jotka lähettävät heikkoja radioaaltoja (kuten mikroaaltoja tai digitaaliset langattomat puhelimet).

Jos tulostimen ja langattoman tukiaseman välillä on metallia, alumiininen ikkunanpuite tai teräsbetoniseinä, yhteyden muodostaminen voi vaikeutua.

-

Käyttämäsi taajuusalue on tukossa.

* Ks. yllä näytetyllä tavalla.

Kun [Band (Kaista)] on 2,4 GHz ja langaton LAN-yhteyspiste tukee 5 GHz, vaihda 5 GHz SSID:iin.

Kun [Band (Kaista)] on 5 GHz, vaihda langaton LAN-yhteyspiste yhdistettäväksi 2,4 GHz SSID:iin.

Muodostaa yhteyden yhteyspisteeseen (Perusverkko)

 • Yhteyden muodostaminen yhteyspisteeseen onnistuu, mutta verkkoviestintä ei ole käytettävissä

Syy

Ratkaisu

Lisätietoja

IP-osoite on samalla segmentillä, kuin langallinen verkko.

Tulostin voi käyttää langallista LAN ja langatonta LAN -verkkoa samanaikaisesti. Kuitenkin, jos langallinen ja langaton lähiverkko ovat yhdistettyinä samaan aliverkkoon, viestinnästä voi muodostua epävakaata.

-

[Enabling Default Gateway (Oletusyhdyskäytävän mahdollistaminen)] on asetettu kohtaan [Wireless (Langaton)].

Viestiäksesi laitteen kanssa segmentin ulkopuolella käyttäen langatonta LAN:ia, paina vierityspainiketta käyttöpaneelissa, valitse [Admin Setup (Pääkäyttäjäasetukset)] > [Network Setup (Verkkoasetukset)] > [Enabling Default Gateway (Oletusyhdyskäytävän käyttöönotto)], ja valitse sitten [Wireless(Infrastructure) (Langaton verkko (Perusrakenne))].

Kyseisessä tapauksessa, tulostin ei voi viestiä segmentin ulkopuolisen laitteen kanssa langallista lähiverkkoa (LAN) käyttämällä.

* Tarkistaaksesi [Enabling Default Gateway (Oletusyhdyskäytävän käyttöönotto)] tilan, valitse [General Information (Yleistä tietoa)] > [Enabling Default Gateway (Oletusyhdyskäytävän käyttöönotto)].

Valitse yhteyden muodostuksen menetelmä eri segmenttien välillä

Langaton LAN ei ole käytettävissä (AP-tila)

Kohdissa Tulosta verkkotiedot ja Langaton (AP-tila) tiedot, tarkista seuraava selite tarkistaessasi nimikkeitä, jotka ovat luetteloituina (1) - (6) alla olevassa kuvassa.

Tulostaaksesi verkkotiedot, valitse [Functions (Toiminnot)] > [Print Information (Tulostustiedot)] > [Network (Verkko)].

 • Laitteita ei voida liittää

Syy

Ratkaisu

Lisätietoja

[Wireless(AP Mode) (Langaton (AP-tila))] ilmaisee "Pois käytöstä".

* Ks. yllä näytetyllä tavalla.

Valitse [Enable (Ota käyttöön)] [Wireless(AP Mode) (Langaton(AP-tila))] varten.

* Kuitenkaan, et voi ottaa käyttöön langatonta lähiverkkoa (Infrastruktuuri) ja langatonta LAN (AP-tila) samanaikaisesti.

Laitteen yhdistäminen suoraan (AP-tila)

[SSID (SSID)] on väärä.

* Ks. yllä näytetyllä tavalla.

Tarkista vastaako halutun langattoman laitteen SSID tulostimen SSID:tä.

Laitteen yhdistäminen suoraan (AP-tila)

[Security (Turvallisuus)] on väärä.

* Ks. yllä näytetyllä tavalla.

Tarkista vastaako halutun langattoman laitteen turvallisuus tulostimen turvallisuutta.

Laitteen yhdistäminen suoraan (AP-tila)

Salausavain on väärä.

Tarkista vastaako halutun langattoman laitteen salausavain tulostimen salausavainta.

* Tarkistaaksesi salausavaimen, valitse [Wireless(AP Mode) Setting (Wireless(AP-tila) asetus)] > [Manual Setup (Manuaalinen asennus)].

Laitteen yhdistäminen suoraan (AP-tila)

[Number Of Connected (Yhdistettyjen lkm)] ilmaisee 4.

* Ks. yllä näytetyllä tavalla.

Jopa neljä laitetta voidaan yhdistää laitteeseen langattoman lähiverkon (AP-tila) välityksellä. Viides laite tullaan hylkäämään. Poista ainakin yhden laitteen liitäntä ja yritä uudelleen.

Laitteen yhdistäminen suoraan (AP-tila)

USB-yhteyden ongelmat

 • Yhteinen sekä Windows että Mac OS X

Syy

Ratkaisu

Lisätietoja

Käytössä on vääränlainen USB-kaapeli.

Käytä USB 2.0-kaapelia. USB 3.0 ei tueta.

-

Käytössä on USB-keskitin.

USB-johtoa käyttäessä, yhdistä laite suoraan tietokoneeseen. USB-keskiötä ei tueta.

USB-kaapelin liittäminen

Tulostinajuria ei ole asennettu oikein.

Uudelleenasenna tulostinajuri.

Tulostinohjaimen asentaminen tietokoneelle

 • Windows

Syy

Ratkaisu

Lisätietoja

Kone on offline-tilassa.

Napsauta hiiren oikealla näppäimellä tulostin-kuvaketta avataksesi ”Tulostimen kansio” ja valitse sitten [See print jobs (Tarkastele tulostustöitä)].

Valitse valintaikkunassa [Printer (Tulostin)]-valikko ja poista sitten valinta kohdasta [Use Printer Offline (Käytä tulostinta offline-tilassa)].

-

Kytkin, puskuri, jatkokaapeli tai USB-keskitin on käytössä.

USB-johtoa käyttäessä, yhdistä laite suoraan tietokoneeseen. USB-keskiötä ei tueta.

USB-kaapelin liittäminen

Toinen USB-liitännän kautta toimiva tulostinajuri on asennettu.

Poista toinen tulostinajuri tietokoneesta.

-