Valitse yhteyden muodostuksen menetelmä eri segmenttien välillä

Tulostin voi käyttää langallista ja langatonta LAN-yhteyttä samaan aikaan, laitteen liittämiseksi segmentin ulkopuolelta, mahdollista liitäntätavan oletusyhdyskäytävä ensin.

[Enabling Default Gateway (Oletusyhdyskäytävän mahdollistaminen)] on asetettu kohtaan [Wired (Johdotettu)] tehtaan oletusasetuksena. Yhdistäessä eri segmenttien välillä käyttäen langallista LAN:ia, seuraavia askeleita ei vaadita. Muuta asetuksia vain eri segmenttien välillä yhdistäessä käyttäen langatonta LAN:ia.

  1. Paina vierityspainiketta useita kertoja valitaksesi [Admin Setup (Pääkäyttäjäasetukset)], ja paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  2. Kirjoita pääkäyttäjän salasana numeronäppäimistön (0-9) avulla ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

    Pääkäyttäjän salasanan tehdasasetus on "123456". Jos hallintasalasanaa on vaihdettu, syötä päivitetty salasana.

  3. Tarkista, että [Network Setup (Verkkoasennus)] on valittuna ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  4. Tarkista, että [Enabling Default Gateway (Mahdollistaa oletusyhdyskäytävän käyttöönoton)] ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  5. Paina vierityspainiketta valitaksesi [Langaton (Perusrakenne)] ja paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.