Tulostinohjaimen asentaminen tietokoneelle

Asenna tulostinajuri tarvittaessa Ohjelmisto-DVD-ROM -levyltä tietokoneelle.

Muistio

 • Jos tietokonettasi ei ole varustettu DVD-ROM-levyasemalla tai päivittäessä tulostinajuria, lataa tulostinajuri "verkkosivustolta" asennettavaksi.

Huomautus

 • Tarkista tämän koneen tila ennen asennusta.

  • Tämä kone on kytketty päälle.

  • Verkkoyhteyden osalta, tämä laite on yhdistettynä verkkoon lähiverkkojohdon välityksellä ja vaaditut tiedot kuten IP-osoite on jo asetettu.

 • Tämän ohjeen kuvaus voi poiketa käytössäsi olevasta käyttöjärjestelmästä, mallista tai versiosta.

Windows

 1. Tarkista, että tulostin on liitetty tietokoneeseen ja kytketty päälle.

 2. Aseta sisällytetty "Ohjelmisto-DVD-ROM" -levy tietokoneeseen.

  Asentaessa tulostinajuria, joka on ladattu verkkosivulta, kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa.

 3. Kun [Auto play (Autom. toisto)] -ikkuna tulee näkyville, napsauta [Run setup.exe (Suorita Setup.exe)].

  Muistio

  • Jos [User Account Control (Käyttäjätilin hallinta)] -valintaikkuna tulee näkyviin, napsauta [Yes (Kyllä)].

 4. Valitse kieli avattavasta valikosta.

 5. Lue lisenssisopimus ja napsauta sitten [Accept (Hyväksy)].

 6. Lue [Environmental advice (ympäristölliset suositukset)] ja napsauta [Next (Seuraava)].

 7. Valitse [Network connection (Verkkoliitäntä)] tai [USB connection (USB-liitäntä)] laitteen ja tietokoneen yhteyden muodostuksen menetelmän mukaan.

  Jos [Windows Security Alert (Windows turvailmoitus)] -valintaikkuna tulee näkyviin, napsauta [Allow access (Salli pääsy)].

 8. Valitse tämän koneen mallin nimi ja napsauta sitten [Next (Seuraava)].

  Muistio

  • Jos tulostin ei tule näkyviin, valitse [IP Address (IP osoite)], syötä tulostimesi osoite ja klikkaa sitten [Next (Seuraava)].

 9. Napsauta [Recommended Install (Suositeltava asennus)].

  Tarkista ohjelmisto ja napsauta [Start (Käynnistä)].

  Asennus alkaa.

  Muistio

  • Seuraava ohjelmisto on asennettu.

   • PCL6 -tulostinajuri (mukaan lukien verkkolaajennus ja värinvaihdon ominaisuus)

   • FAQ

   • Valvontatyökalu

  • Asenna muita ohjelmistoja Mukautetusta asennuksesta.

   Ohjelmiston asentaminen

 10. Varmista, että ohjelmisto on onnistuneesti asennettu.

 11. Napsauta [Exit (Poistu)].

  [Firmware update (Laiteohjelman päivitys)] -näyttö tulee näkyviin.

 12. Jos sinun ei tarvitse päivittää, napsauta [Next (Seuraava)].

  Napsauta [Confirm (Vahvista)], jos sinun tarvitsee päivittää tai et ole varma vaaditaanko päivitystä.

  Jos seuraava näyttö tulee näkyviin, napsauta [Yes (Kyllä)].

  Kun päivitys on valmis, napsauta [Go (Siirry)].

 13. Valitse [Next (Seuraava)].

  Jos seuraava valintaikkuna tulee näkyviin, napsauta [Yes(Kyllä)].

 14. Napsauta [Exit (Poistu)].

Macia varten

Tämä osa kuvaa kuinka asentaa PS-tulostinajuri.

 1. Varmista, että tulostin ja tietokone ovat yhdistettyjä ja että laite on päällä.

 2. Laita "Ohjelmisto-DVD-ROM"-levy tietokoneeseen.

 3. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa [OKI]-kuvaketta.

 4. Kohdassa [Drivers (Ajurit)] > [PS (PS)] Kaksoisnapsauta [Installer for OSX (Asennus OSX:lle)].

 5. kirjoita pääkäyttäjän salasana ja napsauta sitten [OK (OK)].

  Suorita asennus loppuun seuraamalla näytölle tulevia ohjeita.

 6. Valitse [System Preferences (Järjestelmäasetukset)] Apple-valikosta.

 7. Valitse [Printers & Scanners (Tulostimet ja skannerit)].

 8. Napsauta [+].

  Valitse [Add Printer or Scanner... (Lisää tulostin tai skanneri...)] kun valikko on näkyvissä.

 9. Napsauta [Default (Oletus)].

 10. Valitse laite, ja valitse sitten että [OKI C844 PS] on näkyvillä [Use (Käyttö)] varten.

  Nimien tyypit

  Näkyvät yhteydessä

  Menettelytapojen luettelo

  Verkko

  OKI-C844 (MAC-numeron kuusi viimeistä lukua)

  Bonjour

  USB

  OKI DATA CORP C844

  USB

  Muistio

  • Muuttaaksesi nimeä, syötä uusi nimi kohtaan [Name: (Nimi)].

 11. Napsauta [Add (Lisää)].

 12. Jos vahvistusnäyttö vaihtoehtoisille laitteille tulee näkyviin, napsauta [OK (OK)].

 13. Tarkasta, että laite on lisätty kohtaan [Printers (Tulostimet)] ja [OKI C844 PS] näkyy kohdassa [Kind (Laji)].

  Huomautus

  • Jos [OKI C844 PS] ei ole näkyvissä oikein kohdassa [Kind (Laji)], napsauta [-] poistaaksesi laitteen kohdasta [Printers (Tulostimet)], ja toista vaiheet 8 – 12 uudelleen.

 14. Napsauta [Open Print Queue... (Avaa tulostusjono...)].

 15. [Printer (Tulostin)]-valikosta valitse [Print Test Page (Tulosta testisivu)].

  Testisivun tullessa tulostetuksi, ajurin asennus on valmis.