LAN-johdon liittäminen

Liitä tulostin tietokoneeseen langallista lähiverkkoa käyttäen.

Ennen tulostinajurin asennusta, yhdistä tulostin verkkoon käyttämällä LAN-johtoa.

 1. Valmistele LAN-johto (1) ja keskitin (2).

  LAN-johtoa ei ole toimitettu. LAN-johto (kategoria 5e tai suurempi, kierretty parikaapeli, suora) vaaditaan.

 2. Sammuta laite.

 3. Kiinnitä LAN-johdon (1) toinen pää verkkoliittimeen.

 4. Kiinnitä LAN-johdon (1) toinen pää keskittimeen (2).

  Seuraavaksi, aseta verkkotiedot kuten tulostimen IP-osoitteet.

 5. Käynnistä tulostin.

 6. Paina vierityspainiketta useita kertoja valitaksesi [Admin Setup (Pääkäyttäjäasetukset)], ja paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.

 7. Kirjoita pääkäyttäjän salasana numeronäppäimistön (0-9) avulla ja paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  Pääkäyttäjän salasanan tehdasasetus on "123456". Jos hallintasalasanaa on vaihdettu, syötä päivitetty salasana.

 8. Tarkista, että [Network Setup (Verkkoasennus)] on valittuna ja paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.

 9. Paina vierityspainiketta useita kertoja valitaksesi [Aseta IP osoite (IP Address Set)], ja paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  Jos määrität IP-osoitteen manuaalisesti, paina vierityspainiketta valitaksesi [Manual (Manuaalinen)] ja paina «ENTER (ENTER)»-painiketta. Siirry kohtaan 10.

  Jos IP-osoite haetaan automaattisesti, tarkista, että [Auto (Auto)] on valittuna ja paina «ENTER (ENTER)» -painiketta. Siirry kohtaan 16.

 10. Paina «BACK (TAKAISIN)» -painiketta, kunnes [Network Setup (Verkkoasetukset)] tulee näkyviin. Paina vierityspainiketta useita kertoja valitaksesi [IPv4 Address (IPv4-osoite)], ja paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.

 11. Kirjoita IP-osoite numeronäppäinten (0-9) avulla ja paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  Samalla tavalla, syötä seuraavat 3 lukua. Voit siirtyä seuraavaan ruutuun «ENTER (ENTER)» -painikkeen avulla.

  Kaikki syötteet valmiina, paina sitten «BACK (TAKAISIN)» -painiketta.

 12. Paina vierityspainiketta valitaksesi kohdan [Subnet (Aliverkkomaski)], ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

 13. Lisää aliverkkomaski samalla tavalla kuin lisäsit IP-osoitteen. Kaikki syötteet valmiina, paina sitten «BACK (TAKAISIN)» -painiketta.

 14. Paina vierityspainiketta valitaksesi kohdan [Gateway Address (Yhdyskäytävän osoite)], ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

 15. Lisää porttikäytävän osoite samalla tavalla kuin lisäsit IP-osoitteen. Kaikki syötteet valmiina, paina sitten «BACK (TAKAISIN)» -painiketta.

 16. Paina «ON LINE (VERKOSSA)»» -painiketta palataksesi verkon asetuksiin.

  Siirry toimenpidemenetelmään "Tulostinohjaimen asentaminen tietokoneelle".