Tulostinajurin asennus ei onnistu

Muistio

  • Tarkista seuraavat selitykset, älypuhelimen sovellus ja ”FAQ” verkkosivustolla.

  • Jollet pysty ratkaisemaan ongelmia seuraavien ratkaisujen avulla, ota yhteys jälleenmyyjään.

  • Jos ongelmat johtuvat jostakin sovelluksesta, ota yhteyttä sovelluksen valmistajaan.

USB-yhteyden ongelmat

Ongelma

Syy/ratkaisu

Lisätietoja

Koneen kuvaketta ei ole luotu ”Tulostin-kansioon”.

Tulostinajuria ei ole asennettu oikein.

Uudelleenasenna tulostinajuri oikein.

Tulostinohjaimen asentaminen tietokoneelle

”Tulostinajuria ei voitu asentaa” -viesti tulee näkyville.

Käytä Plug-and-Play-toimintoa. Seuraa alla olevia ohjeita.

1. Varmista, että kone ja tietokone ovat pois päältä.

2. Liitä USB-kaapeli.

3. Kytke kone päälle.

4. Kytke tietokone päälle.

5. Kun [Ohjattu uuden laitteen asennus] tulee näkyviin, vie asennus loppuun seuraamalla näytölle tulevia ohjeita.

-