Testitulostaminen tulostimelta

Varmista, että tulostimella voi tulostaa. Tarkasta yksityiskohtaiset asetukset ja tulostimen tila tulostamalla asetusten sisältö (Valikkokartta).

Muistio

  • Jos hankit ylimääräisiä laitteita, kuten lisälokerikko-yksikön, tarkista tulostin kiinnitettyäsi valinnaisen laitteiston. Tiedot koskien valinnaisten laitteiden kiinnitystä, ks. "Vaihtoehdot".

Huomautus

  • Kun tulostin on virransäästötilassa, paina «POWER SAVE (VIRRANSÄÄSTÖ)» -painiketta palataksesi tilasta.

  1. Paina «Fn» -näppäintä käyttöpaneelista.

  2. Syötä «1», «0», «0» käyttäen numeronäppäimistöä, tarkista, että [100] on näkyvillä näyttöruudulla ja paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  3. Paina «ENTER (ENTER)»-painiketta, kun valittuna on [Execute (Suorita)].

    Kun olet tulostanut tulostinasetukset, päättyy tulostimelta tulostamisen valmistelut.

    Muistio

Kun lisälaitteita on liitettynä

Liitettyäsi lisälaitteen, tarkista tulostusasetukset samalla tavalla ja tarkista onko liitetty valinnainen laitteisto oikein näkyvillä tulostuksen tuotoksessa.