Pääkäyttäjän salasanan vaihtaminen

On suositeltavaa vaihtaa pääkäyttäjän salasanaa turvallisuussyistä. Aseta pääkäyttäjän salasana käyttämällä 6 - 12 alfanumeerista kirjoitusmerkkiä. Varo unohtamasta salasanaa.

  1. Paina vierityspainiketta useita kertoja valitaksesi [Admin Setup (Pääkäyttäjäasetukset)], ja paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  2. Kirjoita pääkäyttäjän salasana numeronäppäimistön (0-9) avulla ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

    Tehtaan asettama oletusarvoinen salasana on "123456".

    Paina «1 (1)»→«2 (2)»→«3 (3)»→«4 (4)»→«5 (5)»→«6 (6)»→«ENTER (VAHVISTA)» kyseisessä järjestyksessä. Salasana näytetään muodossa ”******”.

  3. Paina vierityspainiketta useita kertoja valitaksesi [Change Password (Vaihda salasanaa)], ja paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  4. Syötä uusi pääkäyttäjän salasana, ja paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  5. Syötä pääkäyttäjän salasana uudelleen, ja paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.