Nykyisten asetusten tarkastaminen

Tässä osiossa kuvataan toimenpidemenetelmä tulostustietojen tulostamiseksi. Tulostamalla tulostustiedot, voit tarkistaa tulostimen nykyiset asetukset.

Voit myös tarkistaa sisällön kohdassa "Tämän koneen verkkosivusto".

Tulostustietojen tulostaminen

Voit tulostaa ja tarkistaa tulostimen asetukset ja käyttöraportin.

  1. Paina «Fn (Toiminto)» -näppäintä.

    Muistio

    • Kun tulostin on virransäästötilassa, paina «POWER SAVE (VIRRANSÄÄSTÖ)» -painiketta palataksesi tilasta.

  2. Paina «1» «0» «0» käyttäen numeronäppäimistöä ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

  3. Varmista, että [Configuration (Konfiguraatio)] on poistettu käytöstä ja [Execute (Suorita)] on valittuna ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

  4. Valikkokartta on tulostettu ja asetusten sisältö voidaan tarkistaa.

Muistio

  • Tiedot koskien tulostinta lukuun ottamatta [Configuration (Konfiguraatio)], ks. "Muu asetusvalikko" -sisällön "tulostustiedot".