Virheilmoitukset

Ks. viestin selitys ja käsittele ongelma.

”XXX”:ssa, eri viesti on näkyvillä riippuen tulostimen tilasta.

Jos [Please see HELP for details (Ks. OHJE tietojen osalta)] on näkyvillä näyttöruudun alimmalla rivillä, paina «HELP (OHJE)» -painiketta tuodaksesi näytölle virhekoodin ja ratkaisun.

Viesti

Virhekoodi

Ilmaisin

Syy/ratkaisu

Sisäisen tietokannan epänormaalius havaittu.

Tiedot tulee poistaa.

Painettuasi [Enter], tiedot poistetaan, käynnistä sitten uudelleen.

-

-

Tietokanta koneessa on rikkoutunut.

Paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.

PU Flash -virhe

-

Sammuu

Sammuta laite ja kytke se sitten uudelleen päälle.

Jos sama virhe tapahtuu uudelleen, ota yhteyttä myyntiliikkeeseesi.

Dataa on olemassa

-

-

Data pysyy tulostumattomana.

Tulostaaksesi manuaalisesti, paina «ON LINE (VERKOSSA)» -painiketta.

Poistaaksesi tiedot tulostamatta, paina «CANCEL (PERUUTA)» -painiketta.

Kielen vaihto

Odota

-

Vilkkuu

Näytön kieltä ollaan muuttamassa.

Odota hetkinen.

Kielen vaihto ei onnistunut

Virheen numero: %CODE%

-

Vilkkuu

Näytön kielen vaihto ei onnistunut.

Paina virta-painiketta kytkeäksesi laitteen pois päältä, ja taas takaisin päälle.

XXX

%COLOR% Väriaine lopussa.

Hakusana: P10081

-

Syttyy

Näytöllä ilmaistu väriaine on lopussa. Pidä uusi väriainekasetti valmiina.

Ja korvaa vanhat rummut uusilla sen jälkeen kun viesti kuvarummun vaihtamisesta on tullut näyttöön.

XXX

%COLOR% Hukkaväriainesäiliö täynnä. Korvaa väriaine.

Hakusana: P40028

-

Syttyy

Hukkavärisäiliö on täynnä. Korvaa uudella ilmoitetun värisellä väriainekasetilla.

Tulostinta voidaan käyttää jonkin aikaa, kun etukantta avataan ja suljetaan. Kuitenkin, vaihda se uuteen värikasettiin pikaisesti, koska kuvarumpu saattaa vahingoittua.

XXX

%COLOR% väriaineen anturivika.

%COLOR% Ei suositeltu väriaine.

Hakusana: P40947

-

Syttyy

Optimia väriainekasettia ei ole asennettuna.

Käytä väriainekasettia joka vastaa laitettasi.

Tulostuslaatua ei taata.

XXX

Väriaineen anturivika.

Hakusana: P40959

540, 541, 542, 543

Syttyy

Ilmoitetun värisessä väriainetunnistimessa on virhe tai rumpua ei ole asennettu oikein.

Asenna ilmoitetun värinen väriainekasetti tai rumpu oikein.

Jos tapahtui virhe sisällössä Keltainen (Y) tai Magenta (M), varmista, että sininen nuppi hihnayksikössä on käännetty sivusuuntaisesti.

Jos sama virhe tapahtuu uudelleen, ota yhteyttä myyntiliikkeeseesi.

540: Keltainen, 541: Magenta (punainen), 542: Syaani (sininen), 543: Musta

XXX

Virhe Postscript

-

-

On ilmennyt postscript-virhe.

Työ on hylätty.

XXX

PDL-virhe tapahtui

-

-

On tapahtunut PDL-virhe.

Pyyhkiäksesi viestin pois, paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.

XXX

%COLOR% Kuvarummun käyttöikä päättymässä.

Hakusana: P10076

-

Syttyy

Valmistele uudet kuvarummut.

Ja korvaa vanhat rummut uusilla sen jälkeen kun viesti kuvarummun vaihtamisesta on tullut näyttöön.

XXX

Lämpöyksikkö melkein lopussa.

Hakusana: P10979

-

Syttyy

Valmistele uusi lämpöyksikkö.

Ja korvaa vanha lämpöyksikkö uudella sen jälkeen kun viesti lämpöyksikön vaihtamisesta on tullut näyttöön.

XXX

Hihnayksikön käyttöikä on päättymässä.

Hakusana: P10978

-

Syttyy

Valmistele uusi siirtohihnayksikkö.

Ja korvaa vanha siirtohihnayksikkö uudella sen jälkeen kun viesti siirtohihnayksikön vaihtamisesta on tullut näyttöön.

XXX

Ei-suositeltu lämpöyksikkö havaittu.

Hakusana: P40439

-

Syttyy

Optimia lämpöyksikköä ei ole asennettu.

Käytä lämpöyksikköä joka vastaa laitettasi.

Tulostuslaatua ei taata.

XXX

Vaihda lämpöyksikkö.

Hakusana: P40971

-

Syttyy

Lämpöyksikön käyttöikä on lopussa.

Vaihda lämpöyksikkö uuteen.

XXX

Ei-suositeltu hihnayksikkö havaittu.

Hakusana: P40444

-

Syttyy

Optimia siirtohihnayksikköä ei ole asennettu.

Käytä hihnayksikköä joka vastaa laitettasi.

Tulostuslaatua ei taata.

XXX

Vaihda siirtohihna.

Hakusana: P40970

-

Syttyy

Hihnayksikön käyttöikä on lopussa.

Vaihda hihnayksikkö uuteen.

XXX

%COLOR% Väriaine loppu.

Hakusana: P40028

-

Syttyy

Näytöllä ilmaistu väriaine on tyhjä. Vaihda tyhjän väriainepatruunan tilalle uusi.

XXX

%COLOR% Väriainetta ei asennettu.

Hakusana: P40902

-

Syttyy

Ilmoitetun väristä väriainekasettia ei ole asennettu oikein.

Asenna värikasetti oikein.

XXX

%COLOR% Ei-suositeltu kuvarumpu havaittu.

Hakusana: P40485

-

Syttyy

Optimia kuvarumpua ei ole asennettuna.

Käytä kuvarumpua joka vastaa laitettasi.

Tulostuslaatua ei taata.

XXX

%COLOR% Kuvarummun käyttöikä.

Hakusana: P40936

-

Syttyy

Ruudulla ilmaistu kuvarumpu on käyttöikänsä lopussa.

Korvaa kuvarumpu uudella.

XXX

%COLOR% Kuvarumpu lopussa, %SIVUA% Jäljellä olevat sivut.

Hakusana: P40936

-

Syttyy

Ruudulla ilmaistu kuvarumpu on käyttöikänsä lopussa.

"%PAGES%" ilmoittaa sivujen lukumäärän, jonka voit tulostaa.

XXX

%COLOR% kuvarumpu lopussa, tulostuslaatua ei taata.

Hakusana: P40936

-

Syttyy

Ruudulla ilmaistu kuvarumpu on käyttöikänsä lopussa.

Korvaa kuvarumpu uudella.

Tulostuslaatua ei taata.

XXX

%TRAY% tyhjä

-

Syttyy

Paperia ei ole ladattu ilmoitettuun lokeroon.

Lataa paperia.

Muut lokerikot ovat saatavana olevia.

XXX

Tiedostojärjestelmä on täynnä

-

Syttyy

Tiedostojärjestelmän muisti on täynnä.

Poista tarpeettomat tiedostot.

XXX

Tiedostojärjestelmä on kirjoitussuojattu

-

Syttyy

Tiedosto jota yrität kirjoittaa on kirjoitus-suojattu.

Ota yhteys tulostimen pääkäyttäjään.

XXX

Tiedostoa poistetaan

-

Syttyy

Tallennettuja asiakirjatiedostoja ollaan poistamassa.

Odota hetkinen.

Poistetaan tietoja

-

Syttyy

Tästä laitteesta loppui väriaine. Väritulostustietoja poistetaan.

Odota hetkinen.

XXX

Poistetaan tietoja

-

Syttyy

Poistetaan yksityisessä tulostuksessa tallennettuja tietoja.

Odota hetkinen.

XXX

Tyhjennetty data täysi

-

Syttyy

Poistettavat tiedostot on täynnä. Pyyhi tiedostot.

XXX

Odotuksen aikakatkaisu on poissa käytöstä

-

Syttyy

Odotuksen aikakatkaisu on poissa käytöstä.

XXX

Laskurin lokipuskuri täynnä (poista vanhoja lokeja)

-

-

Vanhat laskentalokit poistettiin, koska töiden laskentalokin puskuri oli täynnä.

XXX

NFC-yksikön virhe. NFC-toiminto ei ole käytettävissä.

Paina VERKOSSA-painiketta

-

-

NFC-yksikössä on jotain vikaa.

NFC:en liittyvät toiminnot eivät ole käytettävissä.

Sammuta laite ja kytke se sitten uudelleen päälle.

Jos sama virhe tapahtuu uudelleen, ota yhteyttä myyntiliikkeeseesi. Piilottaaksesi tämän viestin, valitse [Admin Setup (Pääkäyttäjäasetukset)] > [Others Setup (Muut asetukset)] > [NFC Setup (NFC-asennus)], ja valitse sitten [Disable (Pois käytöstä)].

XXX

USB-keskitintä ei tueta

Irrota se

-

-

USB-keskitin on kytketty. Irrota USB-keskitin.

Tämä kone ei tue USB-keskitintä.

XXX

Ei-tuettu USB-laite havaittu

Irrota se

-

-

Ei-tuettu USB-laite on liitetty.

Poista USB-laite.

XXX

Yhteen sopimaton USB-laite yhdistetty

Irrota se

-

-

Ei-tuettu USB-laite on liitetty.

Poista USB-laite.

XXX

Ei tiedonvälitystä SNTP-palvelimen kanssa.

-

-

Nykyisen ajan haku SNTP-palvelimelta epäonnistui.

Tarkista palvelin- tai verkkoyhteys.

XXX

Kohde-IP:n saanti epäonnistui. Tarkista DHCP-asetukset.

-

-

DHCP-palvelinta ei voi havaita.

Tarkista verkkoyhteys.

XXX

Lajittelu epäonnistui: Liikaa sivuja

Paina VERKOSSA-painiketta

-

-

On ilmennyt tulostinvirhe.

Vähennä tietojen määrää. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, vähennä tulostustietojen kokoa.

Pyyhkiäksesi viestin pois, paina «ONLINE (VERKOSSA)» -painiketta.

XXX

Ei onnistunut lukemaan tai kirjoittamaan tulostuslaadun käytön hallintatietoja

Paina VERKOSSA-painiketta

-

Syttyy

Käytön hallintatietoja ei voitu lukea.

Paina «ONLINE (VERKOSSA)» -painiketta.

XXX

Kaksipuolinen tulostus epäonnistui

Paina VERKOSSA-painiketta

-

Syttyy

Paperiasetukselle, että kaksipuolinen tulostus ei ole mahdollinen, se tulostettiin yksipuolisena.

Tarkista paperin koko ja paksuus.

XXX

Väri rajoitettu. Mono tulostettu

Paina VERKOSSA-painiketta

-

Syttyy

Väritulostustyö muunnettiin monotulostustustyöksi johtuen valtuuttamattomasta käyttäjästä. Ota yhteyttä pääkäyttäjääsi väritulostusta varten.

Pyyhkiäksesi viestin pois, paina «ONLINE (VERKOSSA)» -painiketta.

XXX

Väri rajoitettu. Työ hylätty

Paina VERKOSSA-painiketta

-

Syttyy

Väritulostustyö poistettiin johtuen valtuuttamattomasta käyttäjästä. Ota yhteyttä pääkäyttäjääsi väritulostusta varten.

Pyyhkiäksesi viestin pois, paina «ONLINE (VERKOSSA)» -painiketta.

XXX

Tulostus rajoitettu. Työ hylätty

Paina VERKOSSA-painiketta

-

Syttyy

Tulostustyö poistettiin johtuen valtuuttamattomasta käyttäjästä. Ota yhteyttä pääkäyttäjään tulostuksen osalta.

Pyyhkiäksesi viestin pois, paina «ONLINE (VERKOSSA)» -painiketta.

XXX

Lokipuskuri on täynnä. Työ hylätty

Paina VERKOSSA-painiketta

-

Syttyy

Tulostustiedot poistetaan, koska laskentalokin puskuri on täynnä.

Ota yhteyttä ylläpitäjään ja poista lokin puskuri.

XXX

Vanhentuneet tallennetut tiedostot on poistettu

Paina VERKOSSA-painiketta

-

Syttyy

Yksityiset tulostustiedostot, joiden tallennusaika on vanhentunut, tulivat automaattisesti poistetuiksi.

Pyyhkiäksesi viestin pois, paina «ONLINE (VERKOSSA)» -painiketta.

XXX

Sähköpostin vastaanottaminen on peruutettu

Paina VERKOSSA-painiketta

-

Syttyy

Ilmaisee, että sähköpostin vastaanotto on peruttu.

Sillä on seuraavia mahdollisuuksia.

  • Vastaanotetun sähköpostin muoto ei ole hyväksyttävä tai sitä ei tueta.

  • Liitetiedoston muoto ei ole hyväksyttävä tai sitä ei tueta.

  • Vastaanotettu liitetiedosto on liian suuri.

  • Verkkoyhteys on purettu.

XXX

Tiedostosysteemin toiminto epäonnistui <nnn (nnn)>

Paina VERKOSSA-painiketta

-

Syttyy

Tiedostojärjestelmässä on ilmennyt virhe.

Pyyhkiäksesi viestin pois, paina «ONLINE (VERKOSSA)» -painiketta.

XXX

Saatu kelpaamattomia tulostustietoja

Paina VERKOSSA-painiketta

-

-

Vastaanotetut tiedot virheellisiä.

Jos suoritit yksityisen tulostuksen, tiedot poistettiin niiden puutteellisuuden johdosta. Tulosta uudelleen.

Pyyhkiäksesi viestin pois, paina «ONLINE (VERKOSSA)» -painiketta.

XXX

Työlokin tietokantavirhe

Ota yhteys laitteen pääkäyttäjään

Paina VERKOSSA-painiketta

-

-

Tietokantaan pääsyn virhe on tapahtunut kirjoittaessa tai lukiessa työlokia.

Laitteen kytkeminen pois päältä ja päälle saattaa ratkaista ongelman.

Pyyhkiäksesi viestin pois, paina «ONLINE (VERKOSSA)» -painiketta.

XXX

IPv4 osoite ristiriidassa

Vaihda IPv4-osoite

-

-

Tälle laitteelle määritellyt IP-osoitteet ovat kahdennettuja toisen laitteen kanssa.

Tarkista IP-osoitteet, ja määritä sitten toinen IP-osoite.

XXX

PDF-virhe

Paina VERKOSSA-painiketta

-

-

PDF-tiedosto on vahingoittunut.

Tarkista tiedosto.

Pyyhkiäksesi viestin pois, paina «ONLINE (VERKOSSA)» -painiketta.

XXX

Väärä salasana

Paina VERKOSSA-painiketta

-

-

Ilmoittaa, että syötetty salasana ei vastaa salatulle PDF:lle asetettua salasanaa.

Tiedostoa ei tulosteta, elleivät salasanat vastaa toisiaan.

XXX

PDF:n välimuistin kirjoitusvirhe

Paina VERKOSSA-painiketta

-

-

Ilmoittaa, että PDF-tiedoston kirjoittaminen välimuistiin on epäonnistunut.

Pyyhkiäksesi viestin pois, paina «ONLINE (VERKOSSA)» -painiketta.

XXX

Tapahtui dekoodausvirhe

Paina VERKOSSA-painiketta

-

-

Ilmaisee, että on tapahtunut virhe kuvatietojen syötteen analyysin aikana ulkoisesta lähteestä.

Tämä tulee näkyviin virheen tapahduttua TIFF tai JPEG -tietojen analyysin aikana USBMemoryPrint, DirectPrint, E-mailPrint -tiloissa.

Pyyhkiäksesi viestin pois, paina «ONLINE (VERKOSSA)» -painiketta.

XXX

Ei voi lukea tiedostoa

Paina VERKOSSA-painiketta

-

-

USB-muisti poistettiin tulostettaessa USB-muistista. Älä poista USB-muistia tulostuksen ollessa käynnissä.

Pyyhkiäksesi viestin pois, paina «ONLINE (VERKOSSA)» -painiketta.

XXX

Väriaine lopussa. Työ peruutettu

Paina VERKOSSA-painiketta

-

-

Tulostustiedot peruutettiin, koska väriainesäiliö on tyhjä.

Pyyhkiäksesi viestin pois, paina «ONLINE (VERKOSSA)» -painiketta.

XXX

Työn tyyppi rajoitettu

Työ hylätty

Paina VERKOSSA-painiketta

-

-

Työrajoituksen asetusvirhe on vastaanotettu ja työtä hylätessä se tulee ilmaistuksi.

Tulostaaksesi tämän työn, ota yhteys tulostimen pääkäyttäjään.

Asenna paperi

MP-lokero

%MEDIA_SIZE%

Paina VERKOSSA-painiketta

-

Sammuu

Manuaalinen tulostus MP-lokerosta määritettiin.

Lataa monitoimilokeroon ilmoitettua paperikokoa, ja paina sitten «ONLINE (VERKOSSA)» -painiketta.

Vaihda paperi kohteessa %TRAY%

%MEDIA_SIZE%

%MEDIA_TYPE%

Paina VERKOSSA-painiketta

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

661, 662, 663, 664, 665

Vilkkuu

Ladattu paperi ilmaistulla lokerolla ei vastaa valittua paperin kokoa. Tarkista paperiasetukset sovelluksella ja lokerossa ja täsmää asetukset.

661: Lokero 1, 662: Lokero 2, 663: Lokero 3, 664: Lokero 4, 665: Lokero 5

Vaihda paperi kohteessa monitoimilokero

%MEDIA_SIZE%

%MEDIA_TYPE%

Paina VERKOSSA-painiketta

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

660

Vilkkuu

Ladattu paperi ilmaistulla monitoimialustalla ei vastaa valittua paperin kokoa. Tarkista paperiasetukset sovelluksella ja monitoimialustalla ja täsmää asetukset.

Vaihda paperi kohteessa %TRAY%

%MEDIA_SIZE%

%MEDIA_TYPE%

Paina VERKOSSA-painiketta

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

461, 462, 463, 464, 465

Vilkkuu

Ladattu paperi ilmaistulla lokerolla ei vastaa valittua paperin kokoa. Tarkista paperiasetukset sovelluksella ja lokerossa ja täsmää asetukset.

Paperia varten, joka voidaan asettaa sekä vaaka- että pystysuuntaisesti, tarkista paperin suunta.

461: Lokero 1, 462: Lokero 2, 463: Lokero 3, 464: Lokero 4, 465: Lokero 5

Asenna paperi

MP-lokero

%MEDIA_SIZE%

Paina VERKOSSA-painiketta

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

460

Vilkkuu

Ladattu paperi ilmaistulla monitoimialustalla ei vastaa valittua paperin kokoa. Tarkista paperiasetukset sovelluksella ja monitoimialustalla ja täsmää asetukset.

Paperia varten, joka voidaan asettaa sekä vaaka- että pystysuuntaisesti, tarkista paperin suunta.

Yhteenvetotilin saldo on 0.

%USERNAME%

%ACCOUNTNAME%

Lisää saldoa ja paina [Enter (Enter)]

Paina [Cancel (Peruuta)] peruuttaaksesi.

-

Vilkkuu

Tulostustöiden määrä ylittää rajan.

Enempää tulostustöitä ei ole valtuutettuina.

Ota yhteys tulostimen pääkäyttäjään.

Poista paperi

Tulostustaso

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

480

Vilkkuu

Tulostuslokerikko on täynnä paperia.

Poista lehtinen.

Paina VERKOSSA-painiketta palautusta varten

Muistin ylivuoto

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

420

Vilkkuu

Tiedot ovat liian monimutkaisia.

Muisti täynnä -virhe on tapahtunut käsittelyn aikana.

Vähennä tulostustietojen määrää.

Jos sama virhe on näkyvillä uudelleen, ota yhteyttä myyntiliikkeeseesi.

Riittämätön muisti.

Jos käytetään useita toimintoja, päätä käytössä oleva toiminto ennen seuraavan käyttöä.

Jos ongelma ei korjaudu, pienennä tarkkuutta.

Paina VERKOSSA-painiketta

-

Vilkkuu

Muisti on täynnä.

Tulosta menossa olevan toimenpiteen päätyttyä.

Jos virhe ei poistu, vähennä kuvan laatua tulostinajurilla.

Langaton käynnistys epäonnistui

Paina VERKOSSA-painiketta

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

517

-

Uudelleenkäynnistä tämä kone.

Mikäli virhe ei poistu uudelleenkäynnistyksen jälkeen, sammuta tämä kone ja tarkista, onko langaton LAN-moduuli asennettu.

Mikäli langatonta LAN-moduulia ei ole asennettu, aseta [Wireless Module] in [Boot Menu] kohtaan [Disable].

Jos langaton LAN-moduuli on asennettu, tarkista, vastaako langattoman lähiverkon moduulin esittämän mallin nimi tämän koneen nimeä.

Jos mallin nimi ei ole oikea, korvaa langaton LAN-moduuli tälle koneelle sopivalla.

Jos mallin nimi on oikea, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Langattoman laiteohjelmiston versio ei toimi tässä laitteessa

Paina VERKOSSA-painiketta

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

504

-

Laiteohjelman versio ei vastaa tätä konetta.

Ota yhteys myyntiliikkeeseesi.

Langattomat asetukset ovat puutteelliset

Paina VERKOSSA-painiketta

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

505

-

Vääriä arvoja on asetettu tai nimikkeitä pysyy asettamattomina langattoman lähiverkon asetuksissa.

Varmista langattoman tukiaseman asetukset.

Jos virhe ei poistu, alusta verkkoasetukset ja asenna langattoman LAN-verkon asetukset uudelleen.

Ei yhteyttä langattomaan tukiasemaan

Paina VERKOSSA-painiketta

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

506

-

Langattoman lähiverkon tukiasemia ei löydy.

Varmista, että langaton tukiasema on kytketty päälle.

Pura ja muodosta langattoman lähiverkon yhteys uudelleen.

Odota hetki

Viestin tietoja käsitellään

-

-

Käyttöpaneelissa näkyvien viestien päivitys.

Odota.

Odota hetki

Kirjoitetaan viestin tietoja

-

-

Käyttöpaneelissa näkyvien viestien päivitys.

Odota.

Virta Päällä/Pois

Viestin tiedot vastaanotettu OK

-

-

Käyttöpaneelissa näkyvät viestit päivitetty.

Kytke tulostimen virta pois ja takaisin päälle.

Tarkista tiedot

Viestitietojen kirjoitusvirhe <%CODE%>

-

-

Viestitietojen kirjoittaminen ladattaviksi tulostimelle epäonnistui.

Tarkista vastaavatko päivitettävät viestitiedot tulostinta.

Paina VERKOSSA-painiketta palautusta varten

Vast.ott. tietojen aikakatk

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

519

Vilkkuu

Vastaanotettaessa tietoja Port9100, LPR, FTP, IPP, WSD, tai sähköpostin välityksellä, tapahtui aikakatkaisu.

Laiteohjelman päivitysvirhe

Yritä uudelleen

Jos verkko ei toimi, kokeile laiteohjelmiston päivitystä USB:n kautta

-

-

Laiteohjelmiston päivitys epäonnistui.

Päivitä uudelleen.

Asenna paperi

%TRAY%

%MEDIA_SIZE%

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

491, 492, 493, 494, 495

Vilkkuu

Paperia ei ole ladattu ilmoitettuun lokeroon. Lataa esitetyn kokoista paperia.

491: Lokero 1, 492: Lokero 2, 493: Lokero 3, 494: Lokero 4, 495: Lokero 5

Asenna paperi

MP-lokero

%MEDIA_SIZE%

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

490

Vilkkuu

Monitoimilokero on tyhjä.

Aseta paperi.

Jos paperi on asetettu, paperiasetuksen suojaa ei ole asetettu. Laske paperikansi alas.

Asenna paperikasetti

%TRAY%

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

430, 431, 432, 433, 434, 440, 441, 442, 443

Vilkkuu

Paperikasetti ei ole ilmoitetussa lokerossa.

Aseta ilmoitettu paperikasetti ilmoitettuun lokeroon.

Jos kasetti on jo asennettuna tulostimeen, vedä kasetti ulos ja asenna se uudelleen sen asettamiseksi paremmin paikalleen.

430, 440: Lokero 1

431, 441: Lokero 2

432, 442: Lokero 3

433, 443: Lokero 4

434: Lokero 5

Korvaa väriaine

%COLOR% Hukkaväriainesäiliö täynnä

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

415, 416

Vilkkuu

Väriainekasetin väriaine on täynnä. Etukannen avaaminen ja sulkeminen voi jatkaa tulostusta jonkin aikaa, mutta se voi vahingoittaa kuvarumpua. Vaihda tilalle uusi variainekasetti niin pian kuin mahdollista.

415: Magenta (punainen), 416: Syaani (sininen)

Asenna väriaine

%COLOR%

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

410, 411, 412, 413

Vilkkuu

Ilmaistu väriainekasetti tyhjeni väriaineesta.

Etukannen avaaminen ja sulkeminen voi jatkaa tulostusta jonkin aikaa, mutta se voi vahingoittaa kuvarumpua. Vaihda tilalle uusi variainekasetti niin pian kuin mahdollista.

410: Keltainen, 411: Magenta (punainen), 412: Syaani (sininen), 413: Musta

Ei-suositeltava väriaine

%COLOR%

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 614, 615, 616, 617, 620, 621, 622, 623

Vilkkuu

Asennettu väriainekasetti ei ole optimi.

Suosittelemme käyttämään optimia väriainekasettia.

550, 554, 614, 620: Keltainen

551, 555, 615, 621: Magenta (punainen)

552, 556, 616, 622: Syaani (sininen)

549, 553, 557, 617, 623: Musta

Väriainetta ei ole asennettu

%COLOR%

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

610, 611, 612, 613

Vilkkuu

Toimitetut aloitusväriainekasetit ovat asennettuja kulutettaviin kuvarumpuihin.

Asenna kulutettava väriainekasetti kulutettavalle kuvarummulle.

610: Keltainen, 611: Magenta (punainen), 612: Syaani (sininen), 613: Musta

Ei-suositeltava kuvarumpu

%COLOR%

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

684, 685, 686, 687, 690, 691, 692, 693, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707

Vilkkuu

Osoitettu kuvarumpu ei ole optimaalinen.

Suosittelemme käyttämään optimia kuvarumpua.

684, 690, 700, 704: Keltainen

685, 691, 701, 705: Magenta (punainen)

686, 692, 702, 706: Syaani (sininen)

687, 693, 703, 707: Musta

Kuvarumpua ei ole asennettu

%COLOR%

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

694, 695, 696, 697

Vilkkuu

Osoitettua kuvarumpua ei ole asennettu.

Asenna kuvarumpu.

694: Keltainen, 695: Magenta (punainen), 696: Syaani (sininen), 697: Musta

Huomautus: Ei-alkuperäinen kulutusosa havaittu

Tarkista käyttöohjeesta "Vianmääritys" palauttaaksesi laitteen toimivuuden

709

Vilkkuu

Tämä virhe tarkoittaa, että muu kuin alkuperäinen OKI kulutustarvike on asennettu laitteelle.

Takuuta sovelletaan, kun tuotetta käytetään sen määritellyille OKI:n alkuperäisten kulutustarvikkeiden kanssa. Toimi varoen muita kulutusosia valitessa. Täysimittaiset riskit liittyen tuotteen suorituskykyyn käyttäessä muita kuin OKI:n alkuperäisiä kulutusosia, ovat täysin vastuullasi. Mikäli tuote osoittautuu vialliseksi, johtuen muista kuin OKI:n alkuperäisistä kulutusosista, vastaat kaikista tarvittavista huollon, korjausten tai oikaisujen kustannuksista, koska takuumme ei kata näitä vikoja.

Tällaisten riskien hyväksyminen ja toiminnan palauttaminen:

1) Sammuta tulostin.

2) Kytke kone päälle. Paina «CANCEL (PERUUTA)» -painiketta, kunnes [PLEASE WAIT (ODOTA)] tulee näkyviin.

3) Vapauta «CANCEL (PERUUTA)» -painike kun [Ready To Print (Valmiina tulostamaan)] on näkyvillä.

Huom.: Tämä toiminto tullaan tallentamaan tulevaisuuden viitteeksi.

On ilmennyt paperitukos

Paperi pysyi %NUM% kohdassa

Irrota paperi

Paina Ohje saadaksesi tietoja

632, 633, 634, 635

Vilkkuu

Paperitukos. Paperia on jäänyt paperinsyöttöalueeseen.

Poista tukkiutunut paperi.

632: Lokero2, 633: Lokero3, 634: Lokero4, 635: Lokero5

637

Vilkkuu

Paperitukos on syntynyt etukannen alueella. Avaa etukansi ja poista jumiutunut paperi.

638

Vilkkuu

Paperi on jäänyt jumiin kuvarummun alla.

Poista tukkiutunut paperi.

639, 640

Vilkkuu

Paperitukos on syntynyt ja paperin jäänteitä on lämpöyksikön lähellä.

Poista tukkiutunut paperi.

639, 640: Lämpöyksikkö

641, 642

Vilkkuu

Paperitukos on syntynyt ja paperin jäänteitä on kaksipuoleisuusyksikön lähellä.

Poista tukkiutunut paperi.

641: Kaksipuolinen tulostusyksikkö, Kaksipuolisen tulostusyksikön takaosa

642: Kaksipuolinen tulostusyksikkö, Kaksipuolisen tulostusyksikön keskiosa

Väriaineen anturivika

%COLOR%

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

540, 541, 542, 543

Vilkkuu

Ilmoitetun väristä väriainekasettia ei ole lukittu oikein.

Tarkista varmistaaksesi väriainekasetin sinisen vivun (värikasetin lukitusvipu) olevan käännettynä, kunnes linjautuu kanssa kauemmassa päässä.

Jos tapahtui virhe syaanissa ja värikasetin lukitusvipu on käännetty, kunnes se linjautuu kauemmassa päässä kanssa , tarkista onko 2 sinistä nuppia hihnayksikössä asianmukaisesti lukittuina.

540: Keltainen, 541: Magenta (punainen), 542: Syaani (sininen), 543: Musta

Tarkista paperi

Paperin monisyöttö

%TRAY%

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

401

Vilkkuu

Ilmaistu lokerikko syöttää useita arkkeja samanaikaisesti.

Poista kasetti lokerikosta, ja lataa sitten paperia uudelleen.

Latauksen jälkeen, avaa ja sulje etukansi vapauttaaksesi virheen.

Tarkista paperi

Paperikoon virhe

%TRAY%

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

400

Vilkkuu

Paperin koon virhe on tapahtunut ilmaistussa lokerossa. Varmista että lokerikkoon asetetun paperin koko vastaa paperikoon valitsijaa paperikasetissa. Lataa paperi paperikoon mukaan sekä koko valitsimessa asetetun valitsimen mukaan.

Jos asetus joka on suoritettu paperikoon valitsimella on väärä, peruuta ensin tulostus, aseta paperikoon valitsin, ja tulosta sitten uudelleen.

Varmista että kasetti ei työstä monisivuisia paperiarkkeja kun tulostuksen käynnistämisen jälkeen. Jos näin tapahtuu, poista paperi, ja lataa sitten paperi oikein.

Avaa ja sulje etukansi vapauttaaksesi virheen.

On ilmennyt paperitukos

Paperi pysyi %NUM% kohdassa

Irrota paperi

Paina Ohje saadaksesi tietoja

390

Vilkkuu

Paperiradalla monitoimialustalta tapahtui paperitukos.

Poista tukkiutunut paperi.

391, 392, 393, 394, 395

Vilkkuu

Paperiradalla ilmaistulta lokerolta tapahtui paperitukos.

Poista tukkiutunut paperi.

Jos paperi ei ole jäänyt jumiin, paperin syöttö saattaa epäonnistua.

Vähennä paperiarkkien määrää, jotka ovat ladattuina paperikasettiin. Varmista että paperin pysäyttimet ovat asetettuja oikeaan asentoon.

391: Lokero 1, 392: Lokero 2, 393: Lokero 3, 394: Lokero 4, 395: Lokero 5

380

Vilkkuu

Paperitukos etukannen alueella.

Avaa etukansi ja poista jumiutunut paperi.

Jos juuttunut paperi on näkymätön, sulje etukansi. Jos virhe ei poistu, paperitukokset voivat tapahtua kaksipuolisessa tulostusyksikössä.

381

Vilkkuu

Paperi on jäänyt jumiin kuvarummun alla.

Poista tukkiutunut paperi.

382, 383, 385

Vilkkuu

Lämpöyksikön alueella on ilmennyt paperitukos.

Poista tukkiutunut paperi.

382: Laitteen takaosa, tulostuslokeron ympärillä

383: Laitteen takaosa, kaksipuolisen tulostusyksikön ympärillä

385: Laitteen sisäpuoli, lämpöyksikön ympärillä

370, 371, 373

Vilkkuu

Kaksipuolisen tulostusyksikön alueella on ilmennyt paperitukos.

Vedä pois kaksipuolinen tulostusyksikkö ja poista tukkeen aiheuttanut paperi.

Virhekoodia 373 varten, varmista, että paperia ei jää tulostimen sisäpuolelle vedettyäsi ulos kaksipuolisen tulostusyksikön.

372

Vilkkuu

Paperitukos on tapahtunut kaksipuolisen tulostusyksikön lähellä olevassa paperin syöttöpolussa.

Avaa etukansi ja poista jumiutunut paperi.

Jos paperi ei ole näkyvissä, vedä ulos kaksipuolinen tulostusyksikkö laitteelta ja tarkista ovatko paperitukokset kaksipuolisen tulostusyksikön tai laitteen sisäpuolella.

Asenna kaksipuolinen tulostusyksikkö

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

360

Vilkkuu

Kaksipuoleisuusyksikköä ei ole asennettu oikein. Asenna Duplex-yksikkö.

Asenna uusi kuvarumpu

Kuvarummun aika

%COLOR%

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

350, 351, 352, 353

Vilkkuu

Ruudulla ilmaistu kuvarumpu on käyttöikänsä lopussa.

Korvaa kuvarumpu uudella.

Etukannen avaus ja sulku voi jatkaa tulostusta jonkin aikaa. Vaihda kuitenkin uuteen niin pian kuin mahdollista.

350: Keltainen, 351: Magenta (punainen), 352: Syaani (sininen), 353: Musta

Asenna uusi kuvarumpu

Kuvarummun aika

%COLOR%

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

560, 561, 562, 563

Vilkkuu

Ruudulla ilmaistu kuvarumpu on käyttöikänsä lopussa.

Korvaa kuvarumpu uudella.

560: Keltainen, 561: Magenta (punainen), 562: Syaani (sininen), 563: Musta

Asenna uusi kuvarumpu

Kuvarummun aika

%COLOR%

Ylittääksesi kestoajan, paina Verkossa-painiketta

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

564, 565, 566, 567

Vilkkuu

Ruudulla ilmaistu kuvarumpu on käyttöikänsä lopussa.

Korvaa kuvarumpu uudella.

Painamalla «ONLINE (VERKOSSA)» -painiketta voidaan jatkaa tulostusta jonkin aikaa. Korvaa uudella niin pian kuin mahdollista tulostuslaadun ylläpitämiseksi.

564: Keltainen, 565: Magenta (punainen), 566: Syaani (sininen), 567: Musta

Asenna uusi kuvarumpu

Tulostus on pois käytöstä, koska kuvarumpu on lähestymässä loppua.

%COLOR%

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

680, 681, 682, 683

Vilkkuu

Tulostus on pysähtynyt koska ruudulla ilmaistu kuvarumpu on saavuttanut käyttöikänsä. Tulostaaksesi, vaihda uusi kuvarumpu.

680: Keltainen, 681: Magenta (punainen), 682: Syaani (sininen), 683: Musta

Asenna uusi lämpöyksikkö

Lämpöyksikön käyttöikä

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

354

Vilkkuu

Lämpöyksikön käyttöikä on lopussa.

Vaihda lämpöyksikkö uuteen.

Etukannen avaus ja sulku voi jatkaa tulostusta jonkin aikaa. Korvaa uudella niin pian kuin mahdollista tulostuslaadun ylläpitämiseksi.

Asenna uusi hihnayksikkö

Hihnayksikön käyttöikä

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

355

Vilkkuu

Hihnayksikön käyttöikä on lopussa.

Vaihda hihnayksikkö uuteen.

Kannen avaus ja sulku voi jatkaa tulostusta jonkin aikaa. Korvaa uudella niin pian kuin mahdollista tulostuslaadun ylläpitämiseksi.

Tarkista lämpöyksikkö

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

348

Vilkkuu

Lämpöyksikköä ei ole asennettu oikein. Poista ja asenna lämpöyksikkö uudelleen. Jos virhe ei poistu uudelleen asentamisen jälkeen, korvaa lämpöyksikkö uudella.

Asenna uusi hihnayksikkö

Hihnayksikön käyttöikä

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

356

Vilkkuu

Hihnayksikön jäteväri on täynnä. Vaihda hihnayksikkö uuteen. Etukannen avaus ja sulku voi jatkaa tulostusta. Tulostus pysähtyy kun 500 arkkia on tulostettu.

Tarkista värikasetti

Lukkovivun asento väärä

%COLOR%

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

544, 545, 546, 547

Vilkkuu

Näytöllä ilmaistua väriainekasettia ei ole asennettu.

Varmista kääntäväsi väriainekasetin lukitusvivusta (blue) väriainekasetin oikealla puolella, kunnes se linjautuu kauemman pään kanssa. Jos vipu on oikeassa asennossa, tarkista, että valkoinen suojateippi on poistettu.

544: Keltainen, 545: Magenta (punainen), 546: Syaani (sininen), 547: Musta

Tarkista kuvarumpu

%COLOR%

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

340, 341, 342, 343

Vilkkuu

Kuvarumpua ei ole asennettu oikein.

Poista ja asenna kuvarumpu uudelleen.

340: Keltainen, 341: Magenta (punainen), 342: Syaani (sininen), 343: Musta

Tarkista lämpöyksikkö

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

320

Vilkkuu

Lämpöyksikköä ei ole asennettu oikein. Poista ja asenna lämpöyksikkö uudelleen.

Ei-suositeltu lämpöyksikkö

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

698-01, 698-02, 698-03, 698-04, 698-06

Vilkkuu

Tarkista lämpöyksikön mallin numero, joka on mainittu käyttöohjekirjassa. Käytä lämpöyksikköä joka vastaa laitettasi.

Lämpöyksikköä ei asennettu

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

699

Vilkkuu

Lämpöyksikköä ei ole asennettu oikein. Poista ja asenna lämpöyksikkö uudelleen.

Tarkista siirtohihna

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

330

Vilkkuu

Siirtohihnayksikköä ei ole asennettu oikein. Poista ja asenna hihnayksikkö uudelleen.

Ei-suositeltu hihnayksikkö

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

688-01, 688-02, 688-03, 688-04

Vilkkuu

Tarkista hihnayksikön mallin numero, joka on mainittu käyttöohjekirjassa. Käytä hihnayksikköä joka vastaa laitettasi.

Siirtohihnaa ei asennettu

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

689

Vilkkuu

Siirtohihnayksikköä ei ole asennettu oikein. Poista ja asenna hihnayksikkö uudelleen.

%COVER% avoinna.

Paina HELP saadaksesi lisätietoja

310, 311

Vilkkuu

Ilmaistu kansi on auki. Sulje kansi.

310: Tulostuskelkka (yläkansi), 311: Etukansi

Odota hetki

Käynnistetään uudelleen <n>

-

Syttyy

Tulostimen uudelleen käynnistys.

Odota hetkinen.

Virta pois päältä ja Odota hetki

126:Lauhtumisvirhe

Fataali 126

Vilkkuu

Tulostimen sisällä on ilmennyt kondensaatiota.

Sammuta tulostin ja kytke taas jonkin ajan kuluttua päälle.

Virta Päällä/Pois

nnn:Virhe

131, 132, 133, 134

Vilkkuu

LED-päätä ei voi havaita.

131: Keltainen (Y)

132: Magenta (M)

133: Syaani (C)

134: Musta (K)

136-02, 136-03, 136-04, 980

Vilkkuu

Lämpöyksikössä tai sen ympärillä on ilmennyt virhe.

Sammuta tulostin ja kytke taas jonkin ajan kuluttua päälle.

Jos virhe ei poistu uudelleen käynnistyksen jälkeen, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi ja kerro heille numero virheviestissä ja kuinka laite toimii.

166-03

Vilkkuu

Tulostimen sisätila on kuuma. Poista kaikki esineet, jotka tukkivat ilmanvaihtoreiät tulostimella ja käynnistä tulostin uudelleen. Jos sama virhe on näkyvillä uudelleen, ota yhteyttä myyntiliikkeeseesi.

166-04

Vilkkuu

Tulostimen sisäpuolella on matala lämpötila. Nosta huoneen lämpötilaa, käynnistä sitten tulostin uudelleen. Jos sama virhe on näkyvillä uudelleen, ota yhteyttä myyntiliikkeeseesi.

181

Vilkkuu

Tämä on kaksipuolisen tulostusyksikön virhe. Kytke virta pois päältä ja asenna kaksipuolinen tulostusyksikkö uudelleen. Jos sama virhe on näkyvillä uudelleen, ota yhteyttä myyntiliikkeeseesi.

231-05, 231-06, 231-07, 231-08, 231-23

Vilkkuu

Kulutusosien tietojen luenta ei onnistunut.

Jos seuraava numero on näkyvillä, vaihda vastaava kulutusosa.

231-05 - 231-08: Väriainekasetti / Kuvarumpu

231-23: Lämpöyksikkö / Hihnayksikkö

Sammuta tulostin ja kytke taas jonkin ajan kuluttua päälle.

Jos virhe ei poistu uudelleen käynnistyksen jälkeen, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi ja kerro heille numero virheviestissä ja kuinka laite toimii.

260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274

Vilkkuu

Lämpöyksikössä tai sen ympärillä on ilmennyt virhe.

Tarkista, että paperin koko ja paksuus lokerossa on oikein.

Sammuta tulostin ja kytke taas jonkin ajan kuluttua päälle.

Jos virhe ei poistu uudelleen käynnistyksen jälkeen, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi ja kerro heille numero virheviestissä ja kuinka laite toimii.

904

Vilkkuu

Hihnayksikön lämpötila on alhainen. Nosta huoneen lämpötilaa, käynnistä sitten tulostin uudelleen. Jos sama virhe on näkyvillä uudelleen, ota yhteyttä myyntiliikkeeseesi.

nnn*

Vilkkuu

Tulostimen sisällä ilmeni virhe.

Sammuta laite ja kytke se sitten uudelleen päälle.

Jos sama virhe tapahtuu uudelleen, ota yhteyttä myyntiliikkeeseesi.

”*” ilmaisee 3-lukuisen virhekoodin. Luku, joka on näkyvillä muuttuu virheen sisällön perusteella.

Virta Päällä/Pois

nnn:Fataali virhe

PC:nnnnnnnn

LR:nnnnnnnn

FR:nnnnnnnn

Fataali, 002~011, F0C, F0D, FFE, FFF

Vilkkuu

Tulostimella on ilmennyt vakava virhe.

Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi ja kerro heille numero virheviestissä ja kuinka laite toimii.

Virhekoodi on näkyvillä välillä 0x001 - 0xfff.