Laitteen kytkeminen päälle

  1. Pidä virtakytkin painettuna noin 1 sekunnin ajan kytkeäksesi virran päälle.

    Virtakytkimen LED-merkkivalo syttyy kun tulostin kytkeytyy päälle.

    Viesti "Valmiina tulostamaan" näytetään ohjauspaneelissa kun tulostin on valmis tulostamiseen.