Laitteen kytkeminen pois päältä

 1. Pidä virtakytkintä pohjassa noin sekunnin ajan.

  Viesti "Sammutetaan. Odota. Tulostin kytkeytyy pois päältä automaattisesti" näkyy käyttöpaneelissa ja virtakytkimen merkkivalo vilkkuu 1 sekunnin välein.

  Sitten tulostin sammuu automaattisesti ja virtakytkimen merkkivalo sammuu.

  Huomautus

  • Virran sammuttaminen voi viedä noin 5 minuuttia. Odota, kunnes laite sammuu.

  • Tulostin sammuu pakotetusti kun virtakytkintä pidetään pohjassa yli 5 sekunnin ajan. Tee tämä toimenpide vain, jos ongelmia esiintyy. Tulostinongelmien osalta, ks. "Ongelmat koneessa".