Χρήση του ActKey (Windows)

Το ActKey σας επιτρέπει να ξεκινήσετε τη σάρωση σύμφωνα με τις προσδιορισμένες ρυθμίσεις, πατώντας απλά ένα κουμπί.