Πώς να χρησιμοποιήσετε την απομακρυσμένη σάρωση

Μπορείτε να αποστείλετε σαρωμένες εικόνες σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος μέσω δικτύου ή διασύνδεσης USB. Μπορείτε να σαρώσετε έγγραφα που έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή, λειτουργώντας στον υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιήσετε την απομακρυσμένη σάρωση, θα πρέπει να προετοιμάσετε τα ακόλουθα:

Πριν τη χρήση απομακρυσμένης σάρωσης

Ορίστε τη συσκευή σε λειτουργία αναμονής για απομακρυσμένη σάρωση πριν ξεκινήσετε τη σάρωση στον υπολογιστή. Η διαδικασία εξαρτάται από τη λειτουργία απομακρυσμένης σάρωσης.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα:

Λειτουργία απλής σάρωσης

Λειτουργία χειροκίνητης σάρωσης

Λειτουργία ασφαλούς σάρωσης

Η απαιτούμενη λειτουργία στον υπολογιστή εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και τη μέθοδο σύνδεσης.

Στον υπολογιστή Windows, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφαρμογές συμβατές με ActKey, TWAIN (Πρόγραμμα οδήγησης TWAIN), συμβατές εφαρμογές WIA (Πρόγραμμα οδήγησης WIA, Σάρωση WSD).

Χρήση του ActKey (Windows)

Χρήση του προγράμματος οδήγησης TWAIN (Windows)

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης WIA (Windows)

Εάν χρησιμοποιείτε Mac OS X, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Image Capture.

Χρήση του Image Capture (Mac OS X)

Στη λειτουργία απλής σάρωσης, μπορείτε να αρχίσετε να σαρώνετε από υπολογιστή όσο προβάλλεται η προεπιλεγμένη οθόνη στον πίνακα χειριστή.

Υπόμνημα

Η σάρωση μπορεί να ξεκινήσει μόνο εάν η συσκευή προβάλλει την οθόνη που εμφανίζεται παρακάτω.

[Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Manage Unit (Διαχείριση συσκευής)] > [Default Mode (Προεπιλεγμένη λειτουργία)]

Η διαδικασία όταν η προεπιλεγμένη λειτουργία έχει οριστεί σε Αρχική εμφανίζεται ως παράδειγμα.

 1. Πατήστε (Αρχική).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου.

 3. Εκκινήστε ένα πρόγραμμα σάρωσης σε έναν υπολογιστή.

Η λειτουργία χειροκίνητης σάρωσης ξεκινά τη λειτουργία σάρωσης από τον υπολογιστή μετά τη ρύθμιση της λειτουργίας απομακρυσμένης σάρωσης από τον πίνακα χειριστή.

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε ένα από τα κουμπιά απομακρυσμένης σάρωσης που αντιστοιχεί στο λογισμικό σάρωσης για να ορίσετε τη συσκευή σε λειτουργία αναμονής για την απομακρυσμένη σάρωση.

  Υπόμνημα

  Για να εμφανίσετε τα κουμπιά απομακρυσμένης σάρωσης, πρέπει να ορίσετε τη [PC Scan Mode (Λειτουργία σάρωσης υπολογιστή)] σε [Manual Scan Mode (Χειροκίνητη λειτουργία σάρωσης)] στον πίνακα χειριστή.

 4. Εκκινήστε ένα πρόγραμμα σάρωσης στον υπολογιστή.

Στη λειτουργία ασφαλούς σάρωσης, ορίστε τη συσκευή σε λειτουργία αναμονής για απομακρυσμένη σάρωση από έναν υπολογιστή στον οποίο προσδιορίσατε τη συσκευή ως προορισμό και μετά ξεκινήστε τη σάρωση στον υπολογιστή. Μόνο ένας υπολογιστής μπορεί να είναι συνδεδεμένος κάθε φορά.

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε ένα από τα κουμπιά απομακρυσμένης σάρωσης που αντιστοιχεί στο λογισμικό σάρωσης για να ορίσετε τη συσκευή σε λειτουργία αναμονής για την απομακρυσμένη σάρωση.

  Υπόμνημα

  Για να εμφανίσετε τα κουμπιά απομακρυσμένης σάρωσης, πρέπει να ορίσετε [PC Scan Mode (Λειτουργία σάρωσης σε υπολογιστή)] σε [Secure Scan Mode (Ασφαλής λειτουργία σάρωσης)] στον πίνακα χειριστή.

 4. Πατήστε [From Network (Από δίκτυο)] ή [From USB Interface (Από διασύνδεση USB)] σύμφωνα με τη μέθοδο σύνδεσης της συσκευής και του υπολογιστή.

 5. Επιλέξτε τη σύνδεση δικτύου, επιλέξετε έναν υπολογιστή για να συνδεθεί, και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Υπόμνημα

  Εάν ο υπολογιστής στόχος δεν εμφανίζεται, καταχωρήστε τον υπολογιστή στη συσκευή.

  Καταχώρηση ενός υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος

 6. Εκκινήστε ένα πρόγραμμα σάρωσης σε έναν υπολογιστή.