Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης WIA (Windows)

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο έναρξης σάρωσης από εφαρμογή συμβατή με WIA μέσω σύνδεσης σάρωσης USB ή WSD.

Υπόμνημα

 • Ο οδηγός WIA δεν υποστηρίζει τη λειτουργία σάρωσης δικτύου. Συνδέστε τη συσκευή με έναν Η/Υ μέσω μίας διασύνδεσης USB ή Σάρωσης WSD.

 • Ο οδηγός WIA δεν υποστηρίζει Mac OS X.

 • Το πρόγραμμα οδήγησης WIA 2.0 υποστηρίζει Windows 10/Windows 8.1/Windows Sever 2012 R2/Windows 8/Windows Server 2012/Windows 7/Windows Server 2008 R2.

 • Ο οδηγός WIA 1.0 υποστηρίζει τα Windows Vista/Windows Server 2008/Windows Server 2003.

Για σάρωση χρησιμοποιώντας πρόγραμμα οδήγησης WIA, απαιτείται διαδικασία προετοιμασίας, όπως εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης σαρωτή.

Πριν τη χρήση απομακρυσμένης σάρωσης

Πρέπει επίσης να ορίσετε τη συσκευή σε λειτουργία αναμονής για απομακρυσμένη σάρωση πριν ξεκινήσετε τη σάρωση στον υπολογιστή.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την απομακρυσμένη σάρωση

Γίνεται σάρωση

Υπόμνημα

Η ακόλουθη διαδικασία χρησιμοποιεί το Adobe Photoshop CS3 ως παράδειγμα.

 1. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 2. Εκκινήστε το Adobe Photoshop CS3 στον υπολογιστή.

 3. Επιλέξτε [Import (Εισαγωγή)] από [File (Αρχείο)], και έπειτα επιλέξτε [WIA: OKI Universal WIA (WIA: ΟΚΙ Universal WIA)] για τη σύνδεση USB ή επιλέξτε [WIA-OKI-XXXXX (WIA-OKI-XXXXX)] για τη σάρωση WSD.

 4. Πατήστε [Σάρωση].

 5. Επιλέξτε μέθοδο τροφοδοσίας χαρτιού.

 6. Επιλέξτε έναν τύπο εικόνας.

 7. Καθορίστε την περιοχή προς σάρωση.

 8. Πατήστε [Σάρωση].

 9. Για να ολοκληρώσετε η σάρωση, πατήστε [Ακύρωση].

 10. Εάν δεν σαρώσετε άλλες σελίδες ή την πίσω πλευρά, κάντε κλικ στο [Έξοδος].

Χρήση φαξ και σαρωτή στα Windows

Το "ΦΑΞ και σάρωση στα Windows" είναι μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη στα Windows 10/Windows 8.1/Windows 8//Windows 7/Windows Vista.

 1. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 2. Εκκινήστε τη λειτουργία φαξ και σάρωση στα Windows σε έναν υπολογιστή.

  Για Windows 7/Vista:

  • Κάντε κλικ στο [Start (Έναρξη)] στα Windows και στη συνέχεια επιλέξτε [All Programs (Όλα τα προγράμματα)] > [Windows FAX and Scan (ΦΑΞ και σάρωση στα Windows)].

  Για Windows 8:

  • Κάντε δεξί κλικ στην οθόνη [Start (Έναρξη)] και στη συνέχεια επιλέξτε [All Apps (Όλες οι εφαρμογές)] > [Windows FAX and Scan (ΦΑΞ και σάρωση στα Windows)].

  Για Windows 8.1:

  • Κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω βέλους στην οθόνη [Start (Έναρξη)] και στη συνέχεια επιλέξτε [Windows FAX and Scan (ΦΑΞ και σάρωση στα Windows)].

  Για Windows 10:

  • Κάντε κλικ στο [Start (Έναρξη)] στα Windows και στη συνέχεια επιλέξτε [All Apps (Όλες οι εφαρμογές)] > [Windows Accessories (Βοηθήματα Windows)] > [Windows FAX and Scan (ΦΑΞ και σάρωση στα Windows)].

 3. Κάντε κλικ στο [Νέα Σάρωση].

 4. Επιλέξτε [OKI Universal WIA (Καθολικό WIA OKI)] για τη σύνδεση μέσω USB ή επιλέξτε [OKI-XXXXX (ΟΚΙ-ΧΧΧΧΧ)] για τη σάρωση WSD και έπειτα κάντε κλικ στο [OK (ΟΚ)].

 5. Ορίστε τη ρύθμιση, εάν απαιτείται.

 6. Πατήστε [Σάρωση].

 7. Κάνετε έξοδο από το [ΦΑΞ και Σαρωτής στα Windows].