Χρήση του προγράμματος οδήγησης TWAIN (Windows)

Πώς να ξεκινήσετε τη σάρωση από μια εφαρμογή σε έναν υπολογιστή μετά τη ρύθμιση του απομακρυσμένου υπολογιστή από τον πίνακα χειριστή της συσκευής.

Σημείωση

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να εγκατασταθεί εφαρμογή συμβατή με TWAIN (όπως Adobe Photoshop CS3).

Υπόμνημα

 • Αυτή η ενότητα χρησιμοποιεί το Adobe Photoshop CS3 ως παράδειγμα.

 • Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διαδικασία κατά τη χρήση απομακρυσμένης σάρωσης με σύνδεση USB.

 • Για σάρωση χρησιμοποιώντας πρόγραμμα οδήγησης TWAIN, απαιτείται διαδικασία προετοιμασίας, όπως εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης σαρωτή.

  Πριν τη χρήση απομακρυσμένης σάρωσης

 • Πρέπει να ορίσετε τη συσκευή σε λειτουργία αναμονής για απομακρυσμένη σάρωση πριν ξεκινήσετε τη σάρωση στον υπολογιστή.

  Πώς να χρησιμοποιήσετε την απομακρυσμένη σάρωση

 1. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 2. Εκκινήστε το Adobe Photoshop CS3 στον υπολογιστή.

 3. Κάντε κλικ στο [Εισαγωγή] από το [Αρχείο] και έπειτα επιλέξτε τον οδηγό σαρωτή της συσκευής.

 4. Πατήστε [Scan].

 5. Επιλέξτε [Simple (Απλό)] ή [Advanced (Για προχωρημένους)] από το [Mode (Λειτουργία)].

 6. Αλλάξτε τη ρύθμιση αν απαιτείται. Αν έχει επιλεγεί [Simple (Απλό)], κάντε κλικ στο [Settings (Ρυθμίσεις)] και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για το κουμπί σάρωσης.

 7. Κάνετε κλικ σε ένα κουμπί σάρωσης.

  Η εικόνα οθόνης δείχνει την οθόνη ρύθμισης όταν έχει επιλεγεί [Simple (Απλό)].

 8. Κάντε κλικ στο [Quit].

 9. Εάν δεν σαρώσετε άλλες σελίδες ή την πίσω πλευρά, κάντε κλικ στο [Quit].

  Υπόμνημα

  Τα πέντε κουμπιά ([Scan Photograph], [Scan Magazine], [Scan for OCR], [Scan for Internet], [Customize]) έχουν καταχωρηθεί ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο που ένα έγγραφο σαρώνεται αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του οδηγού.

Τα παρακάτω επεξηγούν το καθένα από τα στοιχεία ρυθμίσεων.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πέντε καταχωρημένων κουμπιών.

 1. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 2. Εκκινήστε το Adobe Photoshop CS3 στον υπολογιστή.

 3. Κάντε κλικ στο [Εισαγωγή] από το [Αρχείο] και έπειτα επιλέξτε τον οδηγό σαρωτή της συσκευής.

 4. Πατήστε [Scan].

 5. Επιλέξτε [Simple] από [Mode].

 6. Κάντε κλικ στις [Settings].

 7. Κάντε κλικ σε ένα κουμπί σάρωσης για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

 8. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

 9. Για να ξεκινήσετε τη σάρωση, κάντε κλικ στο κουμπί σάρωσης.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο που ένα έγγραφο σαρώνεται με λεπτομέρειες.

 1. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 2. Εκκινήστε το Adobe Photoshop CS3 στον υπολογιστή.

 3. Κάντε κλικ στο [Εισαγωγή] από το [Αρχείο] και έπειτα επιλέξτε τον οδηγό σαρωτή της συσκευής.

 4. Πατήστε [Scan].

 5. Επιλέξτε [Advanced] από [Mode].

 6. Αλλάξτε τη ρύθμιση εάν απαιτείται.

 7. Πατήστε [Scan] για να ξεκινήσει η σάρωση.