Χρήση του Image Capture (Mac OS X)

Για σάρωση χρησιμοποιώντας Image Capture, απαιτείται διαδικασία προετοιμασίας, όπως εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης σαρωτή.

Πριν τη χρήση απομακρυσμένης σάρωσης

Πρέπει επίσης να ορίσετε τη συσκευή σε λειτουργία αναμονής για απομακρυσμένη σάρωση πριν ξεκινήσετε τη σάρωση στον υπολογιστή.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την απομακρυσμένη σάρωση

Ο οδηγός ICA δεν υποστηρίζει τα Windows.

Ο οδηγός ICA δεν υποστηρίζει τα Mac OS X 10.6.7 ή νεότερα.

Σημείωση

 • Ένα έγγραφο στην επιφάνεια σάρωσης εγγράφου μπορεί να σαρωθεί μόνο στο μέγεθος A4.

 • Ένα αρχείο μπορεί να αποθηκευτεί μόνο σε μορφή JPEG.

 • Έναρξη αποτύπωσης εικόνας εκ των προτέρων. Επιλέξτε μια συσκευή από έναν κατάλογο που προβάλλεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης του Image Capture.

 • Χρησιμοποιήστε το Image Capture σε κανονική προβολή. Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λεπτομερή προβολή.

 1. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 2. Έναρξη Αποτύπωσης Εικόνας στον Η/Υ.

 3. Επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα στα αριστερά της οθόνης Αποτύπωσης Εικόνας.

 4. Πατήστε [Σάρωση].

  Η σάρωση αρχίζει.

 5. Επιλέξτε [Κλείσιμο Αποτύπωσης Εικόνας] από το [Αποτύπωση Εικόνας].

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο που ένα έγγραφο σαρώνεται αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του οδηγού.

Τα παρακάτω επεξηγούν το καθένα από τα στοιχεία ρυθμίσεων.

Εάν εμφανίσετε τις αναλυτικές πληροφορίες, μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο που ένα έγγραφο σαρώνεται με λεπτομέρειες.

 1. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 2. Έναρξη Αποτύπωσης Εικόνας στον Η/Υ.

 3. Επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα στα αριστερά της οθόνης Αποτύπωσης Εικόνας.

 4. Κάντε κλικ στο [Εμφάνιση των αναλυτικών πληροφοριών].

 5. Αλλάξτε τη ρύθμιση εάν απαιτείται.

 6. Πατήστε [Σάρωση].