Περιγραφές οθονών για σάρωση

Αυτή η ενότητα περιγράφει τα στοιχεία της οθόνης.

Σάρωση σε οθόνη e-mail

 • Καρτέλα [Scan To E-mail (Σάρωση σε e-mail)]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Περιοχή Προορισμού

Επιλέξτε έναν προορισμό διεύθυνσης e-mail. Η επιλεγμένη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου εμφανίζεται σε αυτή την περιοχή. Αν τουλάχιστον 1 προορισμός έχει οριστεί, μπορείτε να πατήσετε [Εμφάνιση Όλων] για να επεξεργαστείτε, να προσθέσετε ή να διαγράψετε έναν προορισμό.

2

Κουμπιά Συντομεύσεων

Εμφανίζει πλήκτρα συντόμευσης για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών σάρωσης.

Η εικόνα οθόνης δείχνει την εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση. Τα πλήκτρα συντόμευσης στην οθόνη μπορούν να προσαρμοστούν βάσει των αναγκών σας. Ανατρέξτε στην παράγραφο Πώς να Προσαρμόσετε τον Πίνακα Αφής.

3

Πλήκτρα Απλής Αφής

Εμφανίζει προορισμούς που έχουν ανατεθεί σε πλήκτρα απλής αφής. Πατήστε ένα πλήκτρο για να προσθέσετε έναν προορισμό.

4

Ρυθμίσεις Λειτουργίας

Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει για ορισμένες λειτουργίες.

 • Καρτέλα [Basic (Βασικό)]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Βιβλίο Διευθύνσεων

Εμφανίζει τις διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου που είναι καταχωρημένες στο Βιβλίο Διευθύνσεων.

Επιλέξτε μία διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου ως προορισμό από το βιβλίο διευθύνσεων.

2

Κατάλογος Ομάδων

Εμφανίζει μια λίστα με τις ομάδες στις οποίες είναι καταχωρημένες οι διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου.

Επιλέξτε μια ομάδα ως προορισμό από τον Κατάλογο Ομάδας.

3

Ιστορικό αποστολής Tx

Εμφανίζει ένα ιστορικό αποστολής.

Επιλέξτε έναν προορισμό από το ιστορικό αποστολής.

4

Μη αυτόματη εισαγωγή

Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου χειροκίνητα για να την χρησιμοποιήσετε ως προορισμό.

5

LDAP

Αναζήτηση για μια διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου από το διακομιστή LDAP για να τη χρησιμοποιήσετε ως προορισμό.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι αναζήτησης: Απλή Αναζήτηση και Σύνθετη Αναζήτηση.

6

Έγχρωμη λειτουργία

Καθορίζει την έγχρωμη λειτουργία για να σαρώσετε ένα έγγραφο.

7

Μέγεθος σάρωσης

Καθορίζει το μέγεθος της σάρωσης για να σαρώσετε ένα έγγραφο.

8

Καταχώρηση σε Μακροεντολή Εργασίας

Καταχωρεί τις τρέχουσες ρυθμίσεις στην Μακροεντολή Εργασίας.

9

Help button

Εμφανίζει Θέματα στη Βοήθεια.

 • Καρτέλα [Advanced (Για προχωρημένους)]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Σάρωση Διπλής Όψης

Καθορίζει σάρωση διπλής όψης.

Ρυθμίστε αυτή τη λειτουργία όταν σαρώνετε και τις δύο πλευρές ενός εγγράφου.

2

Κατεύθυνση

Προσδιορίζει τον προσανατολισμό εικόνων.

3

Μεικτό μέγεθος

Σαρώνει έγγραφα διαφορετικών μεγεθών.

4

Διαμόρφωση e-mail

Προσδιορίζει διεύθυνση e-mail ως προορισμό απάντησης.

Εάν ο παραλήπτης απαντήσει στο ληφθέν e-mail, η απάντηση αποστέλλεται στη διεύθυνση e-mail που προσδιορίζεται εδώ.

Προσδιορίζει το θέμα του e-mail.

Καθορίζει το σώμα του e-mail.

5

Όνομα αρχείου

Καθορίζει ένα όνομα αρχείου για το σαρωμένο αρχείο.

Εάν δεν έχει καθοριστεί, το αρχείο θα ονομάζεται σύμφωνα με την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

6

Συνεχής Σάρωση

Σαρώνει πολλαπλά έγγραφα ως μία ενιαία εργασία.

7

Προεπισκόπηση

Προσδιορίζει εάν θα γίνει προεπισκόπηση των σαρωμένων εικόνων.

8

Παράλειψη λευκής σελίδας

Παραλείπει κενές σελίδες κατά τη σάρωση.

 • Καρτέλα [Image Settings (Ρυθμίσεις εικόνας)]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Ρυθμίσεις Εικόνας

Καθορίζει τις παρακάτω ρυθμίσεις εικόνας: την πυκνότητα, τον τύπο εγγράφου, την ανάλυση, την αφαίρεση φόντου, την αντίθεση, την απόχρωση, τον κορεσμό και RGB.

2

Μορφή αρχείου

Καθορίζει μία μορφή αρχείου για το σαρωμένο αρχείο.

3

Κρυπτογραφημένο PDF

Δημιουργεί ένα κρυπτογραφημένο (προστατευμένο με κωδικό) σαρωμένο αρχείο.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η μορφή αρχείου είναι ρυθμισμένη σε PDF ή HC-PDF.

4

Ρυθμός Συμπίεσης

Καθορίζει ένα επίπεδο συμπίεσης για το σαρωμένο αρχείο.

5

Διαγραφή Άκρων

Εξαλείφει τη μαύρη σκιά που μπορεί να εμφανιστεί γύρω από τις άκρες στο σαρωμένο αρχείο κατά την σάρωση, για παράδειγμα, ενός βιβλίου.

6

Κεντρική διαγραφή

Απομονώνει γραμμές σκίασης κατά τη σάρωση ενός βιβλίου ή περιοδικού.

 • Καρτέλα [Function Settings (Ρυθμίσεις λειτουργίας)] > [Destination (Προορισμός)]

  Προσθέστε, επεξεργαστείτε ή διαγράψετε έναν προορισμό στον οποίο αποστέλλεται ένα έγγραφο.

 • Καρτέλα [Function Settings (Ρυθμίσεις λειτουργίας)] > [Scan Setting (Ρύθμιση σάρωσης)]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Ρύθμιση εμφάνισης περιοχής 1

Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για τα στοιχεία που εμφανίζονται.

2

Ρύθμιση εμφάνισης περιοχής 2

Εμφανίζει μια λίστα με ρυθμίσεις που δεν καθορίζονται από τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ρύθμιση εμφάνισης περιοχής 1.

Οθόνη σάρωσης σε υπολογιστή

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Επιλέξτε Έναν Συνδεδεμένο Η/Υ

Ορίζει μια λίστα Η/Υ που συνδέονται με αυτή τη συσκευή. Επιλέξτε έναν Η/Υ ως προορισμό.

2

Help button

Εμφανίζει Θέματα στη Βοήθεια.

Οθόνη σάρωσης σε μνήμη USB

 • Καρτέλα [Scan To USB Memory (Σάρωση προς μνήμη USB)]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Έγχρωμη λειτουργία

Καθορίζει την έγχρωμη λειτουργία για να σαρώσετε ένα έγγραφο.

2

Μέγεθος σάρωσης

Καθορίζει το μέγεθος σάρωσης ανάλογα με το μέγεθος του εγγράφου.

3

Σάρωση Διπλής Όψης

Καθορίζει σάρωση διπλής όψης.

Ρυθμίστε αυτή τη λειτουργία όταν σαρώνετε και τις δύο πλευρές ενός εγγράφου.

4

Καταχώρηση σε Μακροεντολή Εργασίας

Καταχωρεί τις τρέχουσες ρυθμίσεις στην Μακροεντολή Εργασίας.

5

Ρυθμίσεις Λειτουργίας

Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει για ορισμένες λειτουργίες.

6

Help button

Εμφανίζει Θέματα στη Βοήθεια.

 • Καρτέλα [Basic (Βασικό)]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Κατεύθυνση

Προσδιορίζει τον προσανατολισμό εικόνων.

2

Μεικτό μέγεθος

Σαρώνει έγγραφα διαφορετικών μεγεθών.

 • Καρτέλα [Advanced (Για προχωρημένους)]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Όνομα αρχείου

Καθορίζει ένα όνομα αρχείου για το σαρωμένο αρχείο.

Εάν δεν έχει καθοριστεί, το αρχείο θα ονομάζεται σύμφωνα με την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

2

Συνεχής Σάρωση

Σαρώνει πολλαπλά έγγραφα ως μία ενιαία εργασία.

3

Προεπισκόπηση

Προσδιορίζει εάν θα γίνει προεπισκόπηση των σαρωμένων εικόνων.

4

Παράλειψη λευκής σελίδας

Παραλείπει κενές σελίδες κατά τη σάρωση.

 • Καρτέλα [Image Settings (Ρυθμίσεις εικόνας)]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Ρυθμίσεις εικόνας

Προσδιορίζει τις εξής ρυθμίσεις εικόνας: Πυκνότητα, Τύπος εγγράφου, Ανάλυση, Αφαίρεση φόντου, Αντίθεση, Απόχρωση, Κορεσμός και RGB.

2

Μορφή αρχείου

Καθορίζει μία μορφή αρχείου για το σαρωμένο αρχείο.

3

Κρυπτογραφημένο PDF

Δημιουργεί ένα κρυπτογραφημένο (προστατευμένο με κωδικό) σαρωμένο αρχείο.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η μορφή αρχείου είναι ρυθμισμένη σε PDF ή HC-PDF.

4

Ρυθμός Συμπίεσης

Καθορίζει ένα επίπεδο συμπίεσης για το σαρωμένο αρχείο.

5

Διαγραφή Άκρων

Εξαλείφει τη μαύρη σκιά που μπορεί να εμφανιστεί γύρω από τις άκρες στο σαρωμένο αρχείο κατά την σάρωση, για παράδειγμα, ενός βιβλίου.

6

Κεντρική διαγραφή

Απομονώνει γραμμές σκίασης κατά τη σάρωση ενός βιβλίου ή περιοδικού.

 • Καρτέλα [Function Settings (Ρυθμίσεις λειτουργίας)] > [File Name (Όνομα αρχείου)]

  Επεξεργαστείτε ένα όνομα αρχείου ενός σαρωμένου εγγράφου.

 • Καρτέλα [Function Settings (Ρυθμίσεις λειτουργίας)] > [Scan Setting (Ρύθμιση σάρωσης)]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Ρύθμιση εμφάνισης περιοχής 1

Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για τα στοιχεία που εμφανίζονται.

2

Ρύθμιση εμφάνισης περιοχής 2

Εμφανίζει μια λίστα με ρυθμίσεις που δεν καθορίζονται από τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ρύθμιση εμφάνισης περιοχής 1.

Οθόνη σάρωσης σε κοινόχρηστο φάκελο

 • Καρτέλα [Scan to Shared Folder (Σάρωση σε κοινόχρηστο φάκελο)]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Περιοχή Προφίλ

Επιλέξτε ένα προφίλ προορισμού από το [Επιλέξτε Προφίλ]. Το επιλεγμένο προφίλ εμφανίζεται σε αυτή την περιοχή.

2

Κουμπιά Συντομεύσεων

Εμφανίζει πλήκτρα συντόμευσης για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών σάρωσης.

Η εικόνα στην οθόνη δείχνει την εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση. Η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει από τη Ρύθμιση Διαχειριστή.

3

Πλήκτρα Απλής Αφής

Εμφανίζει προορισμούς που έχουν ανατεθεί σε πλήκτρα απλής αφής. Πατήστε ένα πλήκτρο για να προσθέσετε έναν προορισμό.

4

Ρυθμίσεις Λειτουργίας

Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει για ορισμένες λειτουργίες.

5

Help button

Εμφανίζει Θέματα στη Βοήθεια.

 • Καρτέλα [Basic (Βασικό)]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Έγχρωμη λειτουργία

Καθορίζει την έγχρωμη λειτουργία για να σαρώσετε ένα έγγραφο.

2

Μέγεθος σάρωσης

Καθορίζει το μέγεθος της σάρωσης για να σαρώσετε ένα έγγραφο.

3

Σάρωση Διπλής Όψης

Καθορίζει σάρωση διπλής όψης.

Ρυθμίστε αυτή τη λειτουργία όταν σαρώνετε και τις δύο πλευρές ενός εγγράφου.

4

Κατεύθυνση

Προσδιορίζει τον προσανατολισμό εικόνων.

5

Μεικτό μέγεθος

Σαρώνει έγγραφα διαφορετικών μεγεθών.

6

Μακροεντολή εργασίας

Καταχωρεί τρέχουσες ρυθμίσεις σε μακροεντολή εργασίας.

 • Καρτέλα [Advanced (Για προχωρημένους)]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Όνομα αρχείου

Καθορίζει ένα όνομα αρχείου για το σαρωμένο αρχείο.

Εάν δεν έχει καθοριστεί, το αρχείο θα ονομάζεται σύμφωνα με την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

2

Υποφάκελος

Καθορίζει έναν υποφάκελο στον οποίο θα αποθηκεύσετε το σαρωμένο έγγραφο.

Εάν δεν έχει καθοριστεί, τα σαρωμένα δεδομένα θα αποθηκευτούν στο φάκελο root.

3

Συνεχής Σάρωση

Σαρώνει πολλαπλά έγγραφα ως μία ενιαία εργασία.

4

Προεπισκόπηση

Προσδιορίζει εάν θα γίνει προεπισκόπηση των σαρωμένων εικόνων.

5

Παράλειψη λευκής σελίδας

Παραλείπει κενές σελίδες κατά τη σάρωση.

 • Καρτέλα [Image Settings (Ρυθμίσεις εικόνας)]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Ρυθμίσεις εικόνας

Προσδιορίζει τις εξής ρυθμίσεις εικόνας: Πυκνότητα, Τύπος εγγράφου, Ανάλυση, Αφαίρεση φόντου, Αντίθεση, Απόχρωση, Κορεσμός και RGB

2

Μορφή αρχείου

Καθορίζει μία μορφή αρχείου για το σαρωμένο αρχείο.

3

Κρυπτογραφημένο PDF

Δημιουργεί ένα κρυπτογραφημένο (προστατευμένο με κωδικό) σαρωμένο αρχείο.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η μορφή αρχείου είναι ρυθμισμένη σε PDF ή HC-PDF.

4

Ρυθμός Συμπίεσης

Καθορίζει ένα επίπεδο συμπίεσης για το σαρωμένο αρχείο.

5

Διαγραφή Άκρων

Εξαλείφει τη μαύρη σκιά που μπορεί να εμφανιστεί γύρω από τις άκρες στο σαρωμένο αρχείο κατά την σάρωση, για παράδειγμα, ενός βιβλίου.

6

Κεντρική διαγραφή

Απομονώνει γραμμές σκίασης κατά τη σάρωση ενός βιβλίου ή περιοδικού.

 • Καρτέλα [Function Settings (Ρυθμίσεις λειτουργίας)]> [Profile (Προφίλ)]

  Διαγραφή ενός επιλεγμένου προφίλ στην καρτέλα [Προφίλ].

 • Καρτέλα [Function Settings (Ρυθμίσεις λειτουργίας)] > [Scan Setting (Ρύθμιση σάρωσης)]

Στοιχείο

Περιγραφή

1

Ρύθμιση εμφάνισης περιοχής 1

Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για τα στοιχεία που εμφανίζονται.

2

Ρύθμιση εμφάνισης περιοχής 2

Εμφανίζει μια λίστα με ρυθμίσεις που δεν καθορίζονται από τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ρύθμιση εμφάνισης περιοχής 1.