Αλλαγή της ρύθμισης κάθε κουμπιού ActKey

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για κάθε ένα από τα τέσσερα κουμπιά σάρωσης.

 1. Έναρξη του ActKey.

 2. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Πλήκτρου] από το μενού [Επιλογές].

 3. Κάντε κλικ σε ένα κουμπί για να ρυθμίσετε.

 4. Αλλάξτε τη ρύθμιση εάν απαιτείται.

  Υπόμνημα

  • Ο προεπιλεγμένος προορισμός αποθήκευσης δημιουργείται αυτόματα όταν έχει εγκατασταθεί το ActKey.

  • Τα σαρωμένα δεδομένα αποθηκεύονται στον φάκελο προορισμού αποθήκευσης με "όνομα αρχείου (ημερομηνία) αύξων αριθμός".

 5. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].