Αποστολή σαρωμένων δεδομένων μέσω φαξ

Μπορείτε να στείλετε ένα σαρωμένο έγγραφο με την υπηρεσία φαξ του στοιχείου των Windows.

Σημείωση

 • Μετά τη σάρωση ενός εγγράφου, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισμό της εικόνας σε μία εφαρμογή.

 • Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί την υπηρεσία φαξ του στοιχείου των Windows.

Υπόμνημα

 • Για τη λειτουργία αποστολής Η/Υ-ΦΑΞ, η ανάλυση ορίζεται στα 200 dpi και η λειτουργία χρώματος ορίζεται σε ασπρόμαυρο.

 • Για σάρωση με τη χρήση ActKey απαιτείται διαδικασία προετοιμασίας, όπως εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης σαρωτή.

  Πριν τη χρήση απομακρυσμένης σάρωσης

 • Πρέπει επίσης να ορίσετε τη συσκευή σε λειτουργία αναμονής για απομακρυσμένη σάρωση πριν ξεκινήσετε τη σάρωση στον υπολογιστή.

  Πώς να χρησιμοποιήσετε την απομακρυσμένη σάρωση

 1. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 2. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα]> [Okidata]> [ActKey]> [ActKey].

 3. Κάντε κλικ στο [Η/Υ-ΦΑΞ] σε έναν Η/Υ.

  Η [Διαμόρφωση Φαξ] ξεκινά.

 4. Στείλτε ένα φαξ ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.