Εγκατάσταση ActKey

 1. Εισάγετε το «DVD-ROM Λογισμικού» σε έναν Η/Υ.

 2. Όταν το [Αυτόματη Εκτέλεση] εμφανιστεί, κάντε κλικ στην επιλογή [Εκτέλεση Setup.exe].

  Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου [Έλεγχος Λογαριασμού Χρήστη], κάντε κλικ στο [Ναι].

 3. Επιλέξτε μια γλώσσα, διαβάστε την άδεια χρήσης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Συμφωνώ].

 4. Διαβάστε τις συμβουλές Περιβάλλοντος, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Επόμενο].

 5. Επιλέξτε έναν τύπο σύνδεσης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Next (Επόμενο)].

  Εάν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου [Windows Security Alert (Ειδοποίηση ασφαλείας των Windows)], κάντε κλικ στο [Allow access (Να επιτρέπεται η πρόσβαση)].

 6. Επιλέξτε ένα μοντέλο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Next (Επόμενο)].

 7. Κάντε κλικ στο [Προσαρμοσμένη Εγκατάσταση].

 8. Επιλέξτε μόνο το πλαίσιο ελέγχου [ActKey], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].

 9. Εγκαταστήστε το λογισμικό ακολουθώντας τις οδηγίες.

 10. Κάντε κλικ στο [Τέλος].