Σχετικά με το ActKey

Το ActKey σας επιτρέπει να ξεκινήσετε τη σάρωση, σύμφωνα με τις καθορισμένες ρυθμίσεις απλά πατώντας ένα κουμπί.

Υπόμνημα

  • Το ActKey δεν υποστηρίζει τα Mac OS X.

  • Όταν εγκαθιστάτε το ActKey, εγκαθίσταται επίσης και η Διαμόρφωση Δικτύου την ίδια στιγμή.