Καθορισμός Λειτουργίας Χρώματος

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Επιλέξτε μέθοδο σάρωσης.

  Αποστολή σαρωμένων δεδομένων ως συνημμένο σε e-mail

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε μνήμη USB

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο

  Καθορίστε έναν προορισμό ακολουθώντας τη διαδικασία για την επιλεγμένη μέθοδο σάρωσης.

 4. Ακολουθήστε τη διαδικασία στον παρακάτω πίνακα για να πατήσετε [Color Mode (Λειτουργία χρώματος)].

  Μέθοδος σάρωσης

  Εμφάνιση στον πίνακα αφής και στις διαδικασίες λειτουργίας

  Σάρωση προς E-mail

  Καρτέλα [Βασικό] > [Λειτουργία Χρώματος]

  Σάρωση προς Μνήμη USB

  Καρτέλα [Σάρωση Προς Μνήμη USB] > [Λειτουργία Χρώματος]

  Σάρωση σε Κοινόχρηστο Φάκελο

  Καρτέλα [Βασικό] > [Λειτουργία Χρώματος]

 5. Επιλέξτε μια λειτουργία χρώματος.

  Υπόμνημα

  • Όταν το [Auto(Color/Grayscale) (Αυτόματα(Έγχρωμο/Κλίμακα του γκρι))] είναι ενεργοποιημένο, αυτή η συσκευή ανιχνεύει το χρώμα κάθε σελίδας αυτόματα. Τα έγχρωμα έγγραφα σαρώνονται σε πλήρες χρώμα, ενώ τα ασπρόμαυρα έγγραφα σαρώνονται σε κλίμακα του γκρι.

  • Όταν το [Auto(Color/Mono) (Αυτόματα(Έγχρωμο/Μονόχρωμο))] είναι ενεργοποιημένο, αυτή η συσκευή ανιχνεύει το χρώμα κάθε σελίδας αυτόματα. Τα έγχρωμα έγγραφα σαρώνονται σε πλήρες χρώμα, ενώ τα ασπρόμαυρα έγγραφα σαρώνονται σε ασπρόμαυρο.

  • Μπορείτε να αλλάξετε τα κριτήρια για τον καθορισμό έγχρωμου εγγράφου και ασπρόμαυρου εγγράφου από τις [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Scanner Setup (Διαμόρφωση σαρωτή)] > [Scanner Adjust (Προσαρμογή σαρωτή)] > [Auto Color Judge Level (Επίπεδο κρίσης αυτόματου χρώματος)].

   Διαμόρφωση σαρωτή

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).