Καθορισμός ενός Ονόματος Αρχείου

Μπορείτε να καθορίσετε ένα όνομα από ένα σαρωμένο αρχείο δεδομένων.

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Επιλέξτε μέθοδο σάρωσης.

  Αποστολή σαρωμένων δεδομένων ως συνημμένο σε e-mail

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε μνήμη USB

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο

  Καθορίστε έναν προορισμό ακολουθώντας τη διαδικασία για την επιλεγμένη μέθοδο σάρωσης.

 4. Πατήστε [File Name (Όνομα Αρχείου)] στην καρτέλα [Advanced (Για Προχωρημένους)].

 5. Εισάγετε έναν όνομα αρχείου και έπειτα πατήστε [ΟΚ].

  Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 64 χαρακτήρες.

  Εάν δεν καθορίσετε ένα όνομα αρχείου, χρησιμοποιείται η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση ονόματος.

  Διαμόρφωση σαρωτή

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).