Σάρωση εγγράφων διαφορετικών μεγεθών (Μεικτό μέγεθος)

Μπορείτε να φορτώσετε πολλαπλά έγγραφα με το ίδιο πλάτος, αλλά διαφορετικά μήκη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων και να τα σαρώσετε στα αντίστοιχα μεγέθη χαρτιού τους.

Σημείωση

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μεικτού μεγέθους μόνο για τους ακόλουθους συνδυασμούς.

 • Προσδιορίστε το μεγαλύτερο μέγεθος για το μέγεθος εγγράφου.

Μικρό μέγεθος

Μεγάλο μέγεθος

Παρατηρήσεις

A4 Landscape

A3

A4 Portrait

Folio

A5 Landscape

A4 Portrait

*

B5 Landscape

B4

*

Letter Portrait

Legal13

Letter Portrait

Legal13,5

Letter Portrait

Legal14

Letter Landscape

Tabloid

Statement Landscape

Letter

*

* Διαθέσιμο μόνο σε σάρωση μίας πλευράς.

 • Για τη λειτουργία αάρωσης σε υπολογιστή, απομακρυσμένης σάρωσης και σάρωση WSD, το μεικτό μέγεθος δεν είναι διαθέσιμο.

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (ΣΑΡΩΣΗ).

 2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο στον αυτόματη τροφοδότη εγγράφων.

 3. Επιλέξτε μέθοδο σάρωσης.

  Αποστολή σαρωμένων δεδομένων ως συνημμένο σε e-mail

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε μνήμη USB

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο

  Προσδιορίστε έναν προορισμό ακολουθώντας τη διαδικασία για την επιλεγμένη μέθοδο σάρωσης.

 4. Ακολουθήστε τη διαδικασία στον παρακάτω πίνακα για να πατήσετε [Mixed Size (Μεικτό μέγεθος)] και να το ορίσετε σε [ΟΝ (Ενεργοποίηση)].

  Μέθοδος σάρωσης

  Σάρωση προς e-mail

  Καρτέλα [Προηγμένη διαμόρφωση] > [Μεικτό μέγεθος]

  Σάρωση προς μνήμη USB

  Καρτέλα [Βασικό] > [Μεικτό μέγεθος]

  Σάρωση σε κοινόχρηστο φάκελο

  Καρτέλα [Βασικό] > [Μεικτό μέγεθος]

  Υπόμνημα

  Πατώντας το [Μεικτό μέγεθος] γίνεται εναλλαγή μεταξύ [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ] και [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ].

 5. Αλλάξτε τις άλλες ρυθμίσεις εάν χρειάζεται και μετά πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

  Σημείωση

  Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μεικτού μεγέθους, προσέξτε τη θέση του δεσίματος των εγγράφων διπλής όψης.

  Όταν σαρώνετε έγγραφα διπλής όψης μεικτού μεγέθους, προσδιορίστε τη θέση δεσίματος για τα μεγαλύτερα έγγραφα και τοποθετήστε τα μικρότερα έγγραφα με το δέσιμο προς την ίδια κατεύθυνση όπως τα μεγαλύτερα. (Οι θέσεις δεσίματός τους ενδέχεται να μην είναι οι ίδιες.)

  • Παράδειγμα 1: Για A3/A4

   Για έγγραφα A3 με δέσιμο μακριάς άκρης, ορίστε έγγραφα A4 με δέσιμο στενής άκρης. (Όταν φορτώνετε στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τα έγγραφα έτσι, ώστε οι θέσεις δεσίματός τους να ευθυγραμμίζονται με το επάνω ή κάτω μέρος του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.)

   Για έγγραφα A3 με δέσιμο στενής άκρης, ορίστε έγγραφα A4 με δέσιμο μακριάς άκρης. (Όταν φορτώνετε στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τα έγγραφα έτσι, ώστε οι θέσεις δεσίματός τους να ευθυγραμμίζονται με το αριστερό ή δεξί μέρος του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.)

  • Παράδειγμα 2: Για Legal/Letter

   Για έγγραφα Legal με δέσιμο μακριάς άκρης, ορίστε έγγραφα Letter με δέσιμο μακριάς άκρης. (Όταν φορτώνετε στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τα έγγραφα έτσι, ώστε οι θέσεις δεσίματός τους να ευθυγραμμίζονται με το επάνω ή κάτω μέρος του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.)

   Για έγγραφα Legal με δέσιμο στενής άκρης, ορίστε έγγραφα Letter με δέσιμο στενής άκρης. (Όταν φορτώνετε στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τα έγγραφα έτσι, ώστε οι θέσεις δεσίματός τους να ευθυγραμμίζονται με το αριστερό ή δεξί μέρος του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.)