Αλλαγή του προσανατολισμού εγγράφου (Κατεύθυνση)

Μπορείτε να προσδιορίσετε τον προσανατολισμό των εικόνων.

Προσδιορίστε τη θέση της επάνω άκρης της εικόνας.

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Επιλέξτε μέθοδο σάρωσης.

  Αποστολή σαρωμένων δεδομένων ως συνημμένο σε e-mail

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε μνήμη USB

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο

  Καθορίστε έναν προορισμό ακολουθώντας τη διαδικασία για την επιλεγμένη μέθοδο σάρωσης.

 4. Πατήστε [Direction (Κατεύθυνση)] στην καρτέλα [Image Settings (Ρυθμίσεις εικόνας)], καρτέλα [Advanced (Για προχωρημένους)], ή καρτέλα [Basic (Βασικό)].

 5. Επιλέξτε κατεύθυνση.

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).