Καθορισμός μίας Μορφής Αρχείου

Μπορείτε να καθορίσετε μία μορφή αρχείου ενός σαρωμένου εγγράφου.

Εάν δεν καθορίσετε ένα όνομα αρχείου, χρησιμοποιείται η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση ονόματος.

 • PDF

  Παρουσιάζει έγγραφα με έναν τρόπο ανεξάρτητο από μοντέλα και λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται.

  Η επιλογή "Πολλαπλό" δημιουργεί ένα αρχείο με σαρωμένες πολλαπλές σελίδες, και η επιλογή "Μονό" δημιουργεί ένα αρχείο ανά μία μονή σελίδα.

 • HC-PDF

  Συμπιέζει ξεχωριστά εικόνες κειμένου και φόντου και μειώνει το μέγεθος ενός αρχείου με τη χρήση της λειτουργίας PDF.

  Η επιλογή "Πολλαπλό" δημιουργεί ένα αρχείο με σαρωμένες πολλαπλές σελίδες, και η επιλογή "Μονό" δημιουργεί ένα αρχείο ανά μία μονή σελίδα.

 • PDF/A

  Βασίζεται σε PDF και προορίζεται για τη μακροχρόνια διατήρηση ηλεκτρονικών εγγράφων. Δημιουργεί ένα αρχείο με πολλαπλές σελίδες.

 • TIFF

  Είναι μια μορφή δεδομένων εικόνας.

  Η επιλογή "Πολλαπλό" δημιουργεί ένα αρχείο με σαρωμένες πολλαπλές σελίδες, και η επιλογή "Μονό" δημιουργεί ένα αρχείο ανά μία μονή σελίδα.

 • JPEG

  Συμπιέζει και αποθηκεύει δεδομένα εικόνας.

  Δημιουργεί ένα αρχείο με μία σελίδα.

  Υποστηρίζεται μόνο χρώμα/κλίμακα του γκρι και δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε ασπρόμαυρο.

 • XPS

  Προορίζεται για προβολή κειμένου και παρουσιάζει έγγραφα με έναν τρόπο ανεξάρτητο από μοντέλα και λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται. Δημιουργεί ένα αρχείο με πολλαπλές σελίδες.

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Επιλέξτε μέθοδο σάρωσης.

  Αποστολή σαρωμένων δεδομένων ως συνημμένο σε e-mail

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε μνήμη USB

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο

  Καθορίστε έναν προορισμό ακολουθώντας τη διαδικασία για την επιλεγμένη μέθοδο σάρωσης.

 4. Πατήστε [File Format (Μορφή αρχείου)] στην καρτέλα [Image Settings (Ρυθμίσεις Εικόνας)].

 5. Επιλέξτε μια μορφή αρχείου.

  Η οθόνη που εμφανίζεται όταν επιλέγετε [Auto (color/Gray) (Αυτόματο (Χρώμα/Γκρι))] εμφανίζεται ως παράδειγμα.

 6. Επιλέξτε μια μορφή αρχείου.

  Οι διαθέσιμες μορφές αρχείων διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο χρώματος.

  Τύπος Χρώματος

  Μορφή αρχείου

  Αυτόματο (Έγχρωμο/Γκρι)

  Απλό-PDF, Πολλαπλό-PDF, Απλό-HC-PDF, Πολλαπλό-HC-PDF, Πολλαπλό-PDF/A, Απλό-TIFF, Πολλαπλό-TIFF, JPEG, XPS

  Αυτόματο (Έγχρωμο/Μονόχρωμο)

  Απλό-PDF, Πολλαπλό-PDF, Πολλαπλό-PDF/A, Απλό-TIFF, Πολλαπλό-TIFF, XPS

  Χρώμα

  Απλό-PDF, Πολλαπλό-PDF, Απλό-HC-PDF, Πολλαπλό-HC-PDF, Πολλαπλό-PDF/A, Απλό-TIFF, Πολλαπλό-TIFF, JPEG, XPS

  Κλίμακα του γκρι

  Απλό-PDF, Πολλαπλό-PDF, Απλό-HC-PDF, Πολλαπλό-HC-PDF, Πολλαπλό-PDF/A, Απλό-TIFF, Πολλαπλό-TIFF, JPEG, XPS

  Μονόχρωμο

  Απλό-PDF, Πολλαπλό-PDF, Πολλαπλό-PDF/A, Απλό-TIFF, Πολλαπλό-TIFF, XPS

 7. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).