Forbedre sikkerhet

Denne delen beskriver hvordan du bruker maskinen på en sikker måte.

Tildele et passord til et dokument slik at utenforstående personer ikke kan se

Bruk funksjonen for autentisering av utskrift (Authentication Print). Hvis du tilordner et passord til et dokument på forhånd, kan dokumentet bare skrives ut når dette passordet skrives inn på operatørpanelet.

Å sett et passord for å skrive ut data (Sikker utskrift)

Kryptere et dokument for å beskytte mot ulovlig tilgang

Bruk funksjonen for kryptering og autentisering av utskrift (Encrypted Authentication Print). Hvis du tilordner et passord til et dokument på forhånd, kan dokumentet bare skrives ut når dette passordet skrives inn på operatørpanelet. Dokumentet er dessuten kryptert helt fra det blir sendt fra datamaskinen, slik at det beskyttes om uautorisert tilgang.

Angi et passord og kryptere utskriftsdataene (Kryptert, sikker utskrift)

Kryptert dokument og Krev brukerverifisering før printing

Bruk autentisering av utskriftsfunksjonen. Brukerinformasjonen som logges inn nå hentes automatisk og legges kryptert ved utskriftsjobben slik at du ikke trenger å legge inn et passord. For å bruke denne funksjonen må innstillingene til maskinen for tilgangskontroll aktiveres, og du må logge deg inn på maskinen med den samme brukerinformasjonen som du bruker på en datamaskin.

Kryptert printerdata og Krever brukerverifisering før printing (ID-sikker jobb)

Bruke funksjonen for kryptering av PDF-filer. Du kan angi et nivå for krypteringsstyrke, skrive inn et passord som kreves for å åpne filen og gjøre andre innstillinger.

Kryptering av en PDF-fil

Bruk funksjonen for tilgangskontroll. Du kan begrense hvem som kan bruke maskinen, og de tilgjengelige funksjonene

Brukerautentisering (Tilgangkontroll)

Bruk sikkerhetsfunksjonene når du sender fakser. Funksjonene er nyttige for å hindre at fakser blir sendt feil.

Forhindre feilaktige faksoverføringer

Du kan begrense hvilke datamaskiner fjernskanning (Remote Scan) kan brukes med.

Registrere en tilkoblet datamaskin