Spare forbruksvarer og kostnader

Dette kapittelet beskriver hvordan du sparer forbruksvarer og kostnader.

Tips for å kopiere mer økonomisk

Du kan utnytte begge sidene av arkene med tosidig kopiering (duplex), kopiere flere sider over på én med N-in-1-funksjonen og kopiere begge sider av små dokumenter (f.eks. ID-kort) til én side med ID-kortfunksjonen.

Kopiere til begge sider av papiret (tosidig kopi)

Kombinere flere sider på én side (N-in-1)

Kopiere begge sidene av et kort til en ensidig kopi (ID Card Copy)

Tips for å skrive ut mer økonomisk

Du kan utnytte begge sidene av arkene med tosidig utskrift (duplex) og bruke funksjonen for å skrive ut flere sider på én side (multi-page printing).

Skrive ut tosidig (Duplex Printing)

Kombinere flere sider på én side

Tips for å fakse mer økonomisk

Bruk strømsparemodus (Power Save mode). Du kan konfigurere maskinen slik at den automatisk går i strømsparemodus (Power Save mode) etter et bestemt intervall.

Redusere strømforbruket med strømsparefunksjonen (Power Save).

Angi overføringstid

Bruk funksjonen forsinket sending. Du kan angi at fakser skal sendes på natten eller på et annet tidspunkt når kommunikasjonskostnadene er lavere.

Sende på et bestemt tidspunkt (Delayed Tx)

Sende via Internett

Bruke funksjonen for Internett-faks. Du kan sende og motta fakser mye billigere enn når du bruker en tradisjonell faksfunksjon fordi alt går via Internett.

Sending av en internettfaks (fremgangsmåte)

Bruk funksjonen for sparing av toner (toner save mode). Med dette alternativet bruker du mindre toner enn vanlig når du skriver ut.

Spare toner