Redusere strømforbruket med strømsparefunksjonen (Power Save).

Maskinen har tre strømsparemoduser: Strømsparemodus (Power Save mode), hvilemodus (Sleep mode) og dvalemodus (Deep Sleep mode).

Hvis du ikke bruker maskinen over en viss tidsperiode, vil den automatisk bruke strømsparemodus, for å spare energi. Alternativt kan du bytte maskinen til Strømsparingsmodus ved å trykke på (STRØMSPARING)-knappen.

Fremgangsmåtene for å skifte mellom modusene, og vilkårene for at maskinen skal gå ut av de forskjellige modusene, fremgår av denne tabellen:

Strømsparemodus (Power Save mode)

Fremgangsmåte for å sette maskinen i de forskjellige modusene

Vilkår for å skifte til de forskjellige modusene

Maskinens status

Vilkår for å gå ut av hver enkelt modus

Strømsparemodus (Power Save mode)

Etter en viss tid*1, eller trykk på (STRØMSPARING)-knappen

-

Bakgrunnsbelysningen på kontrollpanelet slås av. (STRØMSPARING)-knappen lyser opp grønt.

Trykk på en knapp på operatørpanelet. Utskriftsdata, en faks eller andre data mottas.

Sett dokumentet i ADF-en.

Åpne eller lukke dekslet over dokumentglasset.

Dvalemodus

Etter et angitt intervall**2

En bestemt funksjon*3 er aktivert.

Skjermen på kontrollpanelet slås av. (STRØMSPARING)-knappen blinker grønt (hvert 3. sekund).

Trykk på (STRØMSPARING)-knappen. Utskriftsdata, en faks eller andre data er mottatt.

Sett dokumentet i ADF-en.

Åpne eller lukke dekslet over dokumentglasset.

Dvalemodus (Deep Sleep mode)

Etter et angitt intervall**2

En bestemt funksjon*3 er deaktivert.

Skjermen på kontrollpanelet slås av. (STRØMSPARING)-knappen blinker grønt (hvert 6. sekund).

Samme vilkår som for hvilemodus (Sleep mode) gjelder, eller maskinen kan bare gå i dvalemodus (Deep Sleep mode) på bestemte vilkår*4.

 1. Hvis maskinen er inaktiv i en viss periode (standardinnstillingen fra fabrikken er ett minutt), går maskinen automatisk i strømsparemodus (Power Save mode). For å endre intervallet med inaktivitet før maskinen skal gå i strømsparemodus (Power Save mode), se "Aktivere strømsparemodus (Power Save mode)".

 2. Hvis maskinen står stille over en viss tid (15 minutter som fabrikkoppsett) i strømsparingsmodus, går maskinen automatisk over i hvilemodus eller dvalemodus. For å endere tiden før den går i Hvile- eller Dvalemodus, se "Aktivere hvilemodus (Sleep mode)".

 3. Du finner mer informasjon om den gjeldende funksjonen i "Aktivere hvilemodus (Sleep mode)".

 4. Du finner mer informasjon om begrensningene i "Om begrensninger for hvilemodus (Sleep mode) og dvalemodus (Deep Sleep mode)".

Bruke kontrollpanelet

Du kan angi at maskinen automatisk skal gå i strømsparemodus [Power Save mode] ved hjelp av operatørpanelet.

Angi hvor lenge maskinen skal være inaktiv før den går i strømsparemodus (Power Save mode).

 1. Trykk på [Device Settings] på berøringspanelet.

 2. Trykk på eller flere ganger og trykk [Admin Setup (Admin.Oppsett)].

 3. Skriv inn administratornavnet og -passordet og trykk [OK (OK)]

  Navnet og passordet for fabrikkinnstillingene er henholdsvis "admin" og "aaaaaa".

 4. Trykk på eller flere ganger og trykk på [Manage Unit (Behandling)].

 5. Trykk på [Strømsparing]

 6. Trykk på [Power save Time].

 7. Velg inaktivitetsintervall.

  Fabrikkinnstillingen er 1 minutt.

  * 60 minutter er ikke tilgjengelig for serie MC853/ES8453 MFP.