Innstilling av utgangsbrettet

Maskinen mater ut papir enten fra utskriftsbrettet, fra det øvre utskriftsbrettet eller utskriftsbrettet bak. Papirtyper som kan sendes til hver enkelt utskriftsbrett er som følger.

 1. Trykk [Device Settings (Enhetsinnstillinger)] på berøringspanelet.

 2. Trykk [Paper Setup (Papiroppsett)].

 3. Trykk på eller flere ganger og trykk [Output Tray (Utgangs brett)].

 4. Velg utgangsbrettet du vil bruke for hver funksjon.

Tilgjengelig papir for utgangsbrett.

Utskuff

Støttet papirstørrelse

Kapasitet

Utskuff

 • Vanlig papir

 • Resirkulert papir

250 ark (80 g/m2)

Øvre utskriftsbrett

 • Vanlig papir

 • Resirkulert papir

100 ark (80 g/m2)

Bakre utskriftskuff

 • Vanlig papir

 • Resirkulert papir

 • Konvolutt

 • 3x5tommer, 4x6tommer, 5x7tommer

 • Etikett

 • 100 ark (80 g/m2)

 • 10 ark (tykt papir og konvolutter)

Notat

Ikke åpne eller lukk den Bakre utskuffen under utskrift. Papirstopp kan oppstå.

Bruk disse utgangsbrettene for vanlige ark. Papir spyttes ut med den printede siden ned.

De er ikke tilgjengelige for konvolutter, etiketter eller langt papir.

Sjekk at det bakre utgangsbrettet på baksiden av maskinen er lukket. Hvis det bakre utgangsbrettet er åpent, spyttes papir alltid ut her.

Minne

Åpne papirstøtten slik at utskrifter ikke faller ned fra utskriftskuffen.

Bruk bakre utgangsbrett ved printing av konvolutter, etiketter eller langt papir.

Papir spyttes ut med den printede siden opp. Vanlige ark kan også skrives ut til dette utgangsbrettet.

 1. Åpne det bakre utgangsbrettet (F) på baksiden av maskinen.

 2. Brett ut papirstøtten.

 3. Åpne understøtten.