Videresende innkommende fakser til en e-postadresse eller en delt mappe (Auto Delivery)

Dette avsnittet beskriver funksjonen auto-levering, og hvordan den angis.

Funksjonen auto-levering videresender automatisk mottatt data til angitte destinasjoner. Du kan angi opptil fem e-postadresser og en nettverksmappe som destinasjoner.

Du kan bruke denne funksjonen for mottatte fakser, Internett-fakser og e-postvedlegg. Data videresendes som en PDF eller TIFF-fil, avhengig av filformatet på mottatt data.

Du kan registrere opptil 100 sett med videresendingsdestinasjoner for automatisk levering-funksjonen.

Notat

Automatisk levering er ikke tilgjengelig når du bruker følgende funksjoner.

 • Mottak ved bruk av Fkode konfidensiell kommunikasjon

 • Faksmottak ved bruk av Sikre mottak

 1. Åpne nettsiden for maskinen.

 2. Logg inn som administrator.

 3. Velg [Overføringsinnstillinger].

  Du må angi en server på forhånd.

  Innstilling av Mottaksprotokollen

 4. Klikk [Ny] på siden [Oppsett av automatisk levering].

 5. Skriv inn et navn i [Automatisk levering].

 6. Velg [PÅ] for [Automatisk levering].

 7. Velg avmerkingsboksen for nødvendig element i [Søkefelt].

 8. Velg [AV] for [Skriv ut].

  Velg [PÅ] for å skrive ut mottatt data.

 9. Klikk [Rediger] i [Lever til].

 10. Skriv inn en e-postadresse for destinasjon og trykk på [Legg til].

 11. Kontrollert at adressen som er skrevet inn, vises i [Adresseliste], og deretter klikk [OK].

 12. Klikk [Rediger] i [Lever til].

  For å angi en nettverksmappe må en destinasjon (profil) registreres på forhånd.

  Før du bruker Skann til delt mappe

 13. Velg en destinasjon i [Profilliste] og klikk [OK].

 14. Klikk [Submit].

Minne

 • Hvis [Innstilling for videresending] er aktivert, vil ikke mottatte fakser automatisk leveres med denne funksjonen.

 • En mottatt faks leveres som en PDF-fil.

 • Hvis et mottatt e-postvedlegg ikke er en PDF, JPEG eller TIFF-fil, vil ikke filen videresendes.

 • Hovedteksten i mottatte e-poster kan ikke videresendes.

 • Denne funksjonen kan håndtere en begrenset datastørrelse.

 • Hvis minnekortplassen på maskinen ikke er tilstrekkelig for å motta fakser, Internett-fakser eller e-postvedlegg, vil ikke overføringsdata leveres automatisk.