Sjekking av maskinens informasjon

Du kan skrive ut og kontrollere konfigurasjonen eller jobblogger på denne maskinen.

 1. Trykk på [Device Settings] på berøringspanelet.

 2. Trykk på [Reports].

 3. Velg kategori for en rapport som skal skrives ut.

 4. Velg en rapport som skal skrives ut.

  Dersom innloggingsskjermen til administratoren vises, skriv inn administratornavnet og -passordet.

  Navnet og passordet for fabrikkinnstillingene er henholdsvis "admin" og "aaaaaa".

 5. Trykk på [Yes] i bekreftelsesskjermbildet.

  Notat

  Hvis [Admin Setup (Admin oppsett)] > [Manage Unit (Behandling)] > [System Setup (Systemopps.)] > [Allow All Reports To Print (Tillat alle rapporter å skrives ut)] er satt til [Disable (Deaktiver)], logger du deg inn som administrator for å skrive ut følgende rapporter.

  • Skanne til logg

  • Hurtigoppringingsliste

  • Gruppeliste

  • Fakslogg

  • Adressebok

  Element

  Beskrivelse

  Konfigurasjon

  Skriver ut detaljerte innstillinger for denne maskinen.

  system

  Filliste

  Skriver ut en liste over jobbfiler.

  Demoside

  Skriver ut en demo-side.

  Feillogg

  Skriver ut en feillogg.

  Skanne til logg

  Printer resultatene fra jobbene Skan til e-post, Skan til delt mappe, eller Skan til USB-minne.

  Visningsforhold: [Admin Setup (Admin oppsett)] > [Manage Unit (Behandling)] > [Job Log Setup (Oppsett av jobblogg)] > [Save Job Log (Lagre jobblogg)] settes til [Enable (Aktiver)].

  MFP-bruk

  Kopier

  Skriver ut alle jobbloggene. Angir antall sider som skal skrives ut på [Kopier]-skjermen.

  Nettverksinformasjon

  Skriver ut generell informasjon om nettverket.

  Rapport over forbruksvarer

  Skriver ut informasjon om forbruksmateriell.

  Faks

  Hurtigoppringingsliste

  Skriver ut en liste over faksnumre som er registrert for hurtigoppringing.

  Gruppeliste

  Skriver ut en liste over faksnumre som er registrert i grupper.

  Faks Tx-logg

  Skriver ut listen over de sending og mottak på resultatene av de siste 100 faksjobber.

  Faks Rx-logg

  Skriver ut listen over de sending og mottak på resultatene av de siste 100 faksjobber.

  Faks Tx/Rx-logg

  Skriver ut listen over de sending og mottak på resultatene av de siste 100 faksjobber.

  Daglig Tx/Rx-loggrapport

  Skriver ut Tx/Rx-rapport for kommunikasjon innenfor 24 timer.

  FCODE bokslisten

  Skriver ut listen over Fcode-bokser.

  Blokker søppelfaks

  Skriver ut adresselisten for Blokk søppelfaks.

  E-post/Internettfax

  Journalrapport

  Printer overførings- og mottaksresultatene til de siste 50 internettfaksene, Skan til e-post, og vedleggfiler i e-poster.

  Adressebok

  Skriver ut den registrerte adresselisten.

  Skriv ut

  Skriv ut PCL skrifttypelister

  Skriver ut en liste over PCL skrifttypeprøver.

  PSE skriftt.

  Skriver ut en liste over PCL-fontprøver.

  PPR skrifttypeliste

  Skriver ut en liste over IBMPPR skrifttypeprøver.

  FX skriftt.

  Skriver ut en liste over EPSON FX skriftprøver.

  Fargejust. mønster

  Skriver ut et fargejusteringsmønster

  Fargeprofilliste

  Skriver ut en liste over fargeprofiler.