Bruk av Offline-stifteren

  1. Skyv arkene dypt inn i stiftemaskinen.

    Arkene stiftes sammen automatisk.

  2. Fjern papiret.