Enkelt oppsett

I [Enkelt oppsett] kan du endre innstillingene for dato/klokkeslett, faks, nettverk og e-postfunksjonen ved hjelp av [Enhetsinnstillinger] på operatørpanelet.

 1. Trykk på [Device Settings] på berøringspanelet.

 2. Trykk på [Easy Setup].

 3. Skriv inn administratornavnet og -passordet og trykk [OK (OK)]

  Navnet og passordet for fabrikkinnstillingene er henholdsvis "admin" og "aaaaaa".

 4. Følg instruksjonene på skjermen.

  Element

  Beskrivelse

  Språkinnstillinger

  Angir språket som vises på kontrollpanelet.

  Dato/klokkeinnstilling

  Tidssone

  Angir GMT tidssone.

  Sommertid

  Angir sommertid til PÅ eller AV.

  Server

  SNTP-server (Primær)

  Angir SNTP-serveren som skal brukes for å angi gjeldende dato og klokkeslett. Du kan skrive inn opptil 64 tegn.

  SNTP-server (Sekundær)

  Manuell mating

  Dato

  Angir gjeldende dato og tid manuelt.

  Time

  Admin. passord

  Nytt passord

  Oppgi passord (Kontr.)

  Endrer administratorens passord. Mellom 6 og 12 tegn kan brukes.

  Faksinnstill.

  Faksnummer

  Angir faksnummeret til denne maskinen. Du kan skrive inn opptil 40 siffer.

  Sender ID

  Angir avsenderens informasjon. Du kan skrive inn opptil 22 tegn.

  Nettverksinnstilling

  Aktiverer standard systemport

  Stiller hvilken standard systemport som skal aktiveres i kablet LAN eller trådløst LAN.

  Trådløs innstilling (Dersom trådløs LAN-modul er innstallert)

  Automatisk oppsett (WPS)

  WPS-PBC

  WPS-PBC utføres.

  WPS-PIN

  WPS-PIN utføres.

  Trådløst nettverksvalg

  En liste over navn på tilgangspunkter som ble funnet i søket

  Viser en liste over navn på trådløse LAN-tilgangspunkter som blir funnet i et søk.

  Manuelt oppsett

  SSID

  Skriv inn SSID.

  Sikkerhet

  Velg sikkerheten til den trådløse LAN-funksjonen.

  "WPA-EAP" og "WPA2-EAP" kan bare angis i Internett.

  WEP nøkkel

  Tast inn WEP-koden.

  Vises hvis [WEP (WEP)] er valgt for [Security (Sikkerhet)].

  WPA krypteringstype

  Velg en WPA/WPA2-PSK eller WPA2-PSK krypteringstype.

  Viser hvis [WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)] eller [WPA2-PSK (WPA2-PSK)] er valgt for [Security (Sikkerhet)].

  WPA forhåndsdelt nøkkel

  Tast inn forhåndsdelt krypteringsnøkkel.

  Viser hvis [WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)] eller [WPA2-PSK (WPA2-PSK)] er valgt for [Security (Sikkerhet)].

  Trådløs gjenkobling

  Trådløs gjentilkobling utføres.

  IP-adresse

  Angir IP-adressen. Du kan skrive inn opptil 15 tegn.

  Nettverksmaske

  Angir nettverksmasken. Du kan skrive inn opptil 15 tegn.

  Standard gateway

  Angir en gateway-adresse. Du kan skrive inn opptil 15 tegn.

  DNS server (Primær)

  Angir IP-adressen til en primær DNS-server. Du kan skrive inn opptil 15 tegn.

  DNS server (Sekundær)

  Angir IP-adressen til en Sekundær DNS-server. Du kan skrive inn opptil 15 tegn.

  WINS-server (Primær)

  Angir navnet eller IP-adressen til WINS-serveren. Du kan skrive inn opptil 15 tegn.

  WINS-server (Sekundær)

  Angir navnet eller IP-adressen til WINS-serveren. Du kan skrive inn opptil 15 tegn.

  E-postinnstilling

  Mail serveradresse

  Angir IP-adressen eller vertsnavnet for SMTP-serveren. Du kan skrive inn opptil 64 tegn.

  Velg en Senderadresse (Fra)

  Angir en e-postadresse for denne maskinen.

  Motta innstilling

  Angir protokollen som skal brukes til å motta e-poster.

  Godkjenningsmetode

  Angir verifiseringsmetoden.

  SMTP bruker-ID

  Angir påloggings-ID til serveren som brukes for SMTP-autentisering. Du kan skrive inn opptil 64 tegn.

  SMTP-passord

  Angir passordet til serveren som brukes for SMTP-autentisering. Du kan skrive inn opptil 64 tegn.

  POP3-server

  Angir IP-adressen eller vertsnavnet for POP3-serveren. Du kan skrive inn opptil 64 tegn.

  POP bruker-ID

  Angir påloggings-ID til serveren som brukes for POP-autentisering. Du kan skrive inn opptil 64 tegn.

  POP-passord

  Angir passordet til serveren som brukes til POP-autentisering. Du kan skrive inn opptil 16 tegn.

  Test

  Sender en test E-post til E-postserveren.

  Du kan kontrollere om kommunikasjon mellom din maskin og E-postserveren fungerer normalt.

  Testutskrift

  utføring av testutskrift lar deg kontrollere om forbruksvarer og papir er riktig innstilt.