Profil

Du kan opprette og redigere en profil.

 1. Trykk på [Device Settings] på berøringspanelet.

 2. Trykk på [Profile].

 3. Velg et nummer, og klikk deretter på [Register (Registrer)].

  For å redigere en registrert profil, trykk [Edit (Rediger)].

 4. Endre innstillingen, og trykk deretter [OK].

  Trykk [Tilbake] til [OK] vises nederst på berøringspanelet hvis nødvendig.

 5. Trykk på [Back] helt til startskjermbildet vises.

  Artikkel

  Standard fabrikkinnstilling

  Beskrivelse

  Rediger / Registrer

  Serverinnst.

  nr.

  -

  Viser et artikkelnummer.

  Profilnavn

  (TOM)

  Angir et profilnavn. Du kan skrive inn opptil 16 tegn.

  Protokoll

  CIFS

  Velger en protokoll for lagring av filer.

  Nettverksbane

  (TOM)

  Angir en serveradresse og en mappe for å lagre skannede data. Du kan skrive inn opptil 144 tegn.

  Brukernavn

  (TOM)

  Angir et brukernavn for å logge på serveren. Du kan skrive inn opptil 32 tegn.

  Passord

  (TOM)

  Angir et passord for å logge på serveren. Du kan skrive inn opptil 32 tegn.

  Overføringsalt.

  Kodingskommunikasjon

  Uten

  Velger en krypteringsmetode for kommunikasjonen. Ikke tilgjengelig når du bruker CIFS-protokollen. Valgene varierer avhengig av protokollen som velges.

  Port-nr.

  445

  Angir et portnummer. Tilgjengelig rekkevidde: 1 til 65535

  PASV-mod.

  AV

  Angir om FTP-passivmodus skal brukes.

  Skjermtilstand: FTP angis som protokoll.

  CIFS tegnsett

  UTF-16

  Velg tegnkoden som skal brukes. Skjermtilstand: CIFS angis som protokoll.

  Skanninnst.

  Skanneformat

  Auto

  Velger en skannestørrelse.

  Bildeinnst.

  Tetthet

  0

  Angir bildemetning.

  Dokumenttype

  Tekst & Foto

  Angir bildekvaliteten på dokumenter.

  Fjerne bakgrunn

  Auto

  Angir bakgrunnsfjerning i dokumenter.

  Løsning

  200 dpi

  Velger en oppløsning for skanning.

  Kontrast

  0

  Angir kontrasten på dokumenter. Standardverdien er verdien angitt i [Adminoppsett]-menyen.

  Kulør

  0

  Angir den rød-grønne fargebalansen. Standardverdien er verdien angitt i [Adminoppsett]-menyen.

  Metning

  0

  Angir fargemetningen på dokumenter. Standardverdien er verdien angitt i [Adminoppsett]-menyen.

  RGB

  Rød : 0

  Grønn : 0

  Blå : 0

  Angir RGB-kontrasten. Standardverdien er verdien angitt i [Adminoppsett]-menyen.

  Filnavn

  (TOM)

  Angir et filnavn. Du kan skrive inn opptil 64 tegn.

  Du stille inn følgende funksjoner.*1

  #n: legge til et serienummer fra 00000 til 99999

  #d: legge til dato for oppretting av fil (ååmmddttmmss)

  Fargefunksjon

  Auto (Farge / Mono)

  Angir skannefarge

  Filformat

  Auto (Farge / Mono)

  Multi-PDF

  Angir et filformat for skanning.

  Auto (Farge / Gråskala)

  Multi-PDF

  Farge

  Multi-PDF

  Gråskala

  Multi-PDF

  Konfigurasjon

  Multi-PDF

  Kompresjonshast.

  Farge

  Middels

  Angir en kompresjonshastighet for skanning.

  Gråskala

  Middels

  Konfigurasjon

  Høyt

  Kantsletting

  innstilling

  AV

  Angir om kantskyggen, som lages rundt 2-siders dokumenter som skrives ut på en side, skal slettes.

  Bredde

  5 mm (0,2 tommer)

  Angir en bredde for sletting.

  Tilgjengelig rekkevidde: 5 til 50 mm (0,2 til 2,0 tommer)

  Sentersletting

  innstilling

  AV

  Angir hvorvidt å fjerne skyggelinjen i senter av et tosidig document.

  Bredde

  5 mm (0,2 tommer)

  Angir en bredde for sletting.

  Tilgjengelig rekkevidde: 5 til 50 mm (0,2 til 2.0 tommer)

  Hopp over blank side

  AV

  Angir hvorvidt å aktivere eller deaktivere hopp over side-funksjonen.

  Kryptert PDF

  Kryptert PDF

  Ikke krypt.

  Angir om PDF-kryptering skal aktiveres.

  Krypteringsnivå

  Middels

  Angir krypteringsnivået.

  Åpne dokument-passord

  Deaktiver

  Angir et passord for å åpne en kryptert PDF-fil.

  Et åpningspassord for et dokument kan ikke være det samme som tillatelsespassord.

  For å kryptere en PDF-fil, må du angi et passord som åpner dokumentet, eller et tillatelsespassord.

  Du kan skrive inn opptil 32 tegn.

  Passord

  Passord (Bekreft)

  (TOM)

  Skriv inn et passord (to ganger).

  Tillatelser-passord

  Deaktiver

  Angir et passord for å styre utskrift, uttrekk eller redigering av en kryptert PDF-fil.

  Et tillatelsespassord for et dokument kan ikke være det samme som åpningspassordet.

  For å kryptere en PDF-fil, må du angi et passord som åpner dokumentet, eller et tillatelsespassord.

  Du kan skrive inn opptil 32 tegn.

  Passord

  Passord (Bekreft)

  (TOM)

  Skriv inn et passord (to ganger).

  Tillatelse

  Tillatelse utskrift

  Ikke tillatt

  Angir tillatelsesinnstillingene på en kryptert PDF-fil.

  Visningsforhold: et tillatelsespassord er angitt.

  Tillatelse til uttrekk

  Ikke tillatt

  Tillatelse endre

  Ikke tillatt

  Slette

  Sletter profiler.

  Sorter etter navn

  Sorterer profiler i alfabetisk rekkefølge.

  Sorter etter nummer

  Sorterer profiler i registrert numerisk rekkefølge.

  Søk

  Søker etter en profil.

  Registrer til ledig nr.

  Registrerer til en tom.

  Hopp

  Går til siden som inkluderer det innlagte nummeret.

  *1

  For profiler, kan "#n" eller "#d" angis for [Filnavn].

  Hvis du angir "#n": 5-sifret serienummer fra 00000-99999

  Hvis du angir "#d": Dato og tid når en fil er opprettet. 12-sifret nummer i ååmmddttmmss-format

  åå:

  År opprettet (de to siste sifrene i vår tidsregning)

  tt:

  Timer opprettet (00 til 23)

  mm:

  Måned opprettet (01 til 12)

  mm:

  Minutt opprettet (00 til 59)

  dd:

  Dato opprettet (01 til 31)

  ss:

  Sekunder opprettet (00 til 59)

  * Dato og tid for når en fil blir opprettet er verdier i tidsbryteren i MC873.

  Et eksempel på filnavnspesifikasjon (hvis filformatet er PDF)

  Hvis du angir "Data#n": Lagret med filnavn som "Data0000.pdf" og "Data00001.pdf".

  Hvis du angir "Fil#d": Lagres som filnavn slik som "File090715185045.pdf".

  Hvis du angir "Scan": "Skann.pdf" opprettes først, og deretter lagres dataene med navnet "Skann#.pdf".

  For "#d", se ovenfor.

  Dersom ingenting er angitt: "Bilde.pdf" opprettes først, og deretter lagres dataene med navnet "Bilde#d.pdf".

  For "#d", se ovenfor.

  Notat

  Filnavn registrert i profiler anvendes ved bruk av Skan til delt mappe.

  Når du utfører automatisk levering ved hjelp av profiler med disse filnavnene, brukes ikke de ovenfornevnte navnene.

  Filnavnet på auto levering er satt til "ååmmddttmmss_xxxxxxxx.pdf". Delen av "ååmmddttmmss" er dato og klokkeslett når en fil opprettes for ovenfornevnte "#d", og delen "_xxxxxxxx" er ytterligere 8-sifret alfanumeriske tegn (meningsløs verdi) for ikke å kopiere andre filer.