Konfigurer ettrykksknapp

Du kan angi ofte brukte destinasjoner lagret i maskinen som adresseboken, til ettrykksknappene. For hver funksjon, kan opp til 40 destinasjoner angis etttrykksknappene.

 1. Trykk på [Device Settings] på berøringspanelet.

 2. Trykk på [Konfigurering av ettrykksknapp].

 3. Velg en funksjon som du vil angi for ettrykksknappen.

 4. Velg en knapp som du vil angi en destinasjon fra [01:] til [40:].

 5. Trykk på [Erstatt].

  En liste over destinasjonene som kan registreres vises.

  Minne

  • Hvis du trykker [Erstatt], kan en destinasjon registreres eller en annen destinasjon kan erstattes av en ny.

  • Hvis du trykker [Slett], slettes en destinasjon fra ettrykksknappen.

 6. Velg en destinasjon.

 7. Trykk på [OK] når innstillingen er ferdig.

 8. Trykk på [Back] helt til startskjermbildet vises.

  Element

  Standardinnstilling

  Beskrivelse

  Faks

  -

  Angir et faksnummer til en ettrykksknapp.

  Internett-faksing (Internet Fax)

  -

  Angir en e-postadresse til en ettrykksknapp.

  Skanning til e-post

  -

  Angir en e-postadresse til en ettrykksknapp.

  Scan til delt mappe

  -

  Angir en mappeegenskap til en ettrykksknapp.