Simultan handling (multitasking)

Denne maskinen kan operere flere funksjoner simultant. For detaljer, se følgende tabell.

Notat

  • Du kan ikke bruke brukerpanelet mens maskinen leser dokumenter.

  • Ved simultan-operasjoner kan hver operasjons ytelse kompromitteres.

  • Avhengig av maskinens tilstand, som fullt minne, kan simultan-operasjoner muligens ikke godkjennes.

: Tilgjengelige: Ikke tilgjengelig

Første oppgave

Andre oppgave

Kopier

Faksoverføring

Faksmottak

Skan til delt mappe/Skan til e-post/Skan til USB-minne

Printing fra en PC

Kopier

*2

*2

*2

Faksoverføring

*1

Faksmottak

*2

*1

*2

Skann til delt mappe

Skann til e-post

(Unntatt for e-post)

Skanne til USB-minne

Printing fra en PC

*2

*2

*2

  1. Hvis første oppgave sendes, vil den andre oppgaven suspenderes til den første oppgaven fullføres.

  2. Den andre oppgaven vil begynne å printe når den første er ferdig.