Justere volumet

Dette kapitlet beskriver hvordan du kan justere volumet på lydsignalene maskinen lager, for eksempel tastelydvolum på operatørpanelet.

 1. Trykk på [Device Settings] på berøringspanelet.

 2. Trykk på eller flere ganger og trykk [Admin Setup (Admin.oppsett)].

 3. Skriv inn administratornavnet og -passordet og trykk [OK (OK)]

  Navnet og passordet for fabrikkinnstillingene er henholdsvis "admin" og "aaaaaa".

 4. Trykk på eller flere ganger og trykk på [Manage Unit (Behandling)].

 5. Trykk på [Sound Control].

 6. Trykk på [Key Touch Tone Volume].

 7. Velg et lydnivå.

 1. Trykk [Enhetsinnstillinger] på berøringspanelet.

 2. Trykk på eller flere ganger og trykk [Admin Setup (Admin.oppsett)].

 3. Skriv inn administratornavnet og -passordet og trykk [OK (OK)]

  Navnet og passordet for fabrikkinnstillingene er henholdsvis "admin" og "aaaaaa".

 4. Trykk på eller flere ganger og trykk på [Manage Unit (Behandling)].

 5. Trykk [Lydkontroll].

 6. Trykk [KOPI Summerstyrke].

 7. Velg volumnivå.

 1. Trykk på [Device Settings] på berøringspanelet.

 2. Trykk på eller flere ganger og trykk [Admin Setup (Admin.oppsett)].

 3. Skriv inn administratornavnet og -passordet og trykk [OK (OK)]

  Navnet og passordet for fabrikkinnstillingene er henholdsvis "admin" og "aaaaaa".

 4. Trykk på eller flere ganger og trykk på [Manage Unit (Behandling)].

 5. Trykk på [Sound Control].

 6. Trykk på [FAX Buzzer Volume].

 7. Velg et lydnivå.

 1. Trykk Enhetsinnstillinger på berøringspanelet.

 2. Trykk på eller flere ganger og trykk [Admin Setup (Admin.oppsett)].

 3. Skriv inn administratornavnet og -passordet og trykk [OK (OK)]

  Navnet og passordet for fabrikkinnstillingene er henholdsvis "admin" og "aaaaaa".

 4. Trykk på eller flere ganger og trykk på [Manage Unit (Behandling)].

 5. Trykk [Lydkontroll].

 6. Trykk [BLOKKERING Summerstyrke].

 7. Velg volumnivå.