Lagre sendte og mottatte fakser (Transmission Data Save)

Dette avsnittet beskriver funksjonen overføring datalagring, og hvordan den angis.

Funksjonen overføring datalagring lagrer automatisk sendte e-poster (Internett-faks, Faksserver), mottatte e-poster (Internett-faks), sendte fakser og mottatte fakser i en angitt nettverksmappe. Kun vedleggene lagres for sendte e-poster. Du kan bare angi én nettverksmappe for hver innstilling. Men du kan angi forskjellige lagringsdestinasjoner for sendt og mottatt data.

Data lagres som en PDF eller TIFF-fil, avhengig av filformatet på kildedataen.

Notat

Funksjonen overføring datalagring er ikke tilgjengelig ved bruk av følgende funksjoner.

 • Sanntidssending

 • Polling-overføring ved bruk av Fcode oppslagstavle kommunikasjon

 • Mottak ved bruk av Fcode konfidensiell kommunikasjon

 • Sikre mottak

 1. Åpne nettsiden for maskinen.

 2. Logg inn som administrator.

 3. Velg [Overføringsinnstillinger].

  Du må angi en server på forhånd.

  Før du bruker Skann til E-post

 4. Velg [Overføringsinnstillinger].

 5. Velg datakategorien som skal lagres og klikk [Rediger].

 6. Velg [PÅ].

  Minne

  Elementer på skjermen avhenger av valgt kategori.

 7. Klikk [Velg profilliste].

  Registrer en profil på forhånd.

  Før du bruker Skann til delt mappe

 8. Velg en destinasjon for datalagring i [Profilliste] og klikk [OK].

 9. Klikk [Submit].

Minne

 • Gjenta trinn 5 til 9 til du har fullført innstillingen av alle datakategoriene som skal lagres.

 • En sendt eller mottatt faks lagres som en PDF-fil.

 • Hvis et sendt eller mottatt e-postvedlegg ikke er en PDF, JPEG eller TIFF-fil, vil ikke filen lagres.

 • Innholdet i en e-post kan ikke lagres.

 • Denne funksjonen kan håndtere en begrenset datastørrelse.

 • Hvis minneplassen på maskinen ikke er tilstrekkelig for å motta og sende fakser, Internett-fakser eller e-postvedlegg, vil ikke overføringsdata lagres.