Før du bruker Skann til E-post

Registrer e-postadressen til maskinen, og serverinformasjonen

Hvis du bruker Skann til e-post, internett-faks eller skann til faks-server, må du registrere informasjon om e-post innstillinger i denne maskinen på forhånd. Du registrerer e-post-adressen til maskinen som brukes som destinasjon og e-postserveren, men innstillingene varierer avhengig av leverandør som du gjør en kontrakt for e-postbruk. Har informasjonen klar til å fylle i følgende innstilling.

Skjema for informasjon om innstillinger

Element

Beskrivelse

Eksempel

Kolonne for innskriving av informasjon

* Her kan du notere informasjon du har kontrollert, og innstillinger du har gjort.

Avsender

E-postadressen som brukes for å sende e-post fra maskinen

mc873@test.co.jp

(Maksimalt 80 tegn)

SMTP-server

E-postadressen som brukes for å sende e-post

smtp.test.co.jp

POP3-server

E-postadressen som brukes for å motta e-post

pop3.test.co.jp

Autentiseringsmetode

Autentisering av server for e-postoverføring

SMTP

SMTP bruker-ID

Kontonavnet for e-postoverføringsserveren

OKIMC873

SMTP-passord

Passordet for e-postoverføringsserveren

okimc873

POP bruker-ID

Kontonavnet for e-postmottaksserveren

bruker

POP-passord

Passordet for e-postmottaksserveren

okimc873

Navnet på destinasjonen for e-postoverføringen

Navnet på mottakeren som du vil sende med skann til e-post eller internett-faks

bruker

E-postadresse

E-postadressen til mottakeren som du vil sende med skann til e-post eller internett-faks

user@test.co.jp

Du kan registrere e-postadressen til denne maskinen og serverinformasjon på følgende 3 måter. Denne håndboken anbefaler å bruke operatørpanelet eller nettsiden hvor du kan skrive inn informasjon med tastaturet til datamaskinen.

  • Registrering fra skriverens nettside.

  • Registrere fra kontrollpanelet

Registrering fra skriverens nettside.

Du kan registrere og redigere e-postadresse- og serverinformasjon for maskinen ved hjelp av nettsiden for maskinen. Når du registrerer og redigerer serverinformasjonen, kreves det at du kjenner til oppsettsinformasjonen.

Oppsettprosedyren varierer avhengig av protokollen maskinen bruker for å motta e-post.

Minne

  • Du mottar oppsettsinformasjonen fra nettverksleverandøren når du inngår avtale. Hvis du ikke har oppsettsinformasjonen, kontakter du nettverksleverandøren eller - administratoren.

  • Hvis du ikke har en e-postadresse som denne maskinen kan bruke, kan du opprette en e-postadresse ved å inngå en avtale med en nettverksleverandør eller på en annen måte.

Registrere fra kontrollpanelet

Du kan registrere og redigere e-postadresse- og serverinformasjon for maskinen ved hjelp av operatørpanelet på maskinen. Når du registrerer og redigerer serverinformasjonen, kreves det at du kjenner til oppsettsinformasjonen.

Angi hvordan maskinen skal motta e-post. Hvis du vil motta og skrive ut filer som mottas av maskinen som e-postvedlegg, setter du opp [POP3] eller [SMTP] slik at de passer til e-postoppsettet. Hvis du ikke vil at maskinen skal motta e-post, velger du [Disable].

Notat

Hvis du bruker en gratis e-postserver eller en annen e-postserver enn den Internett-leverandøren tilbyr, kan du ikke utføre konfigureringen ved hjelp av Easy Setup.

Hvis du trykker [Enhetsinnstillinger] og deretter [Adminoppsett] > [Nettverksmeny] > [E-postserver oppsett], vises detaljerte e-postserverinnstillinger på skjermen hvor du kan utføre innstillingen.

Minne

  • Du mottar oppsettsinformasjonen fra nettverksleverandøren når du inngår avtale. Hvis du ikke har oppsettsinformasjonen, kontakter du nettverksleverandøren eller - administratoren.

  • Hvis du ikke har en e-postadresse som denne maskinen kan bruke, kan du opprette en e-postadresse ved å inngå en avtale med en nettverksleverandør eller på en annen måte.