Innstilling av Mottaksprotokollen

Du kan innstille mottaksprotokollen (POP3, SMTP, osv.) slik at maskinen kan motta e-post.

 1. Åpne en nettleser.

 2. Skriv inn "http://(maskinens IP-adresse)" i adressefeltet og trykk på <Enter>-tasten.

 3. Klikk [Administrator Login].

 4. Skriv inn "admin" i [User Name (Brukernavn)] og det maskinens administratorpassord i [Password (Passordet)], og klikk deretter [OK (OK)].

  For Mac OS X, skriv inn "admin" i [Name (Navn)] og maskinens administratorpassord i [Password (Passordet)], og klikk deretter [Login (Logg inn)].

 5. Klikk [SKIP].

 6. Klikk [Admin Setup] øverst i skjermbildet.

 7. Klikk [Network] > [Mail Server] på venstre side av skjermbildet.

 8. Konfigurer om nødvendig e-postserveren på grunnlag av informasjonen i oppsettsinformasjonsarket.

 9. Klikk [Submit].

 10. Klikk [E-post] > [Motta innstillinger] på venstre side av skjermbildet.

 11. Velg [POP3] og klikk [Til TRINN2].

 12. Velg om nødvendig POP3-protokollen.

 13. Klikk [Submit].