Angi sikkert mottak

 1. Trykk på [Device Settings] på berøringspanelet.

 2. Trykk på eller flere ganger og trykk [Admin Setup (Admin.oppsett)].

 3. Skriv inn administratornavnet og -passordet og trykk [OK (OK)]

  Navnet og passordet for fabrikkinnstillingene er henholdsvis "admin" og "aaaaaa".

 4. Trykk på [Fax Setup].

 5. Trykk på [Security Function].

 6. Trykk på [Motta sikkert].

 7. Trykk [Setting (Innstilling)].

 8. Angi et 4-sifret nummer ved å bruke talltastaturet, og klikk deretter [OK (OK)].

  Notat

  Ved forhåndsvisning eller printing av mottatte fakser, må du skrive inn passordet du valgte i dette trinnet. Hvis du trykker [OK (OK)] uten å ha skrevet inn et passord, kan forhåndsvisning og printing utføres uten å skrive inn et passord.

  Minne

  For å deaktivere sikkert mottak, trykk på [Setting (Innstilling)], og trykk deretter [OFF (AV)] i trinn 7.

Skriv ut et bilde som er mottatt per faks og lagret i minnet.

Kontroller at [DATA I MINNE]-lyset lyser.

Hvis lyset er av, er ingen bilder mottatt per faks og lagret i minnet.

Notat

Den sikre mottaket er ikke tilgjengelig nr du bruker følgende funksjoner.

 • Fcode konfidensielt mottak

 • F-kode spørring mottak

 • Manuelt mottak (inkludert faksmottak fra et videresendt nummer)

 • Internett faksmottak

 1. Trykk på [Device Settings] på berøringspanelet.

 2. Trykk eller flere ganger, og trykk [Store Document Settings (Lagre dokumentinnstillinger)].

 3. Trykk på [Mottatte dokumenter].

 4. Skriv inn et 4-sifret passord hvis et passord har blitt angitt.

  En liste over mottatte dokumenter vises.

 5. Trykk [Skriv ut alle] for å skrive ut alle mottatte dokumenter, eller [Skriv ut] for å skrive ut et individuelt dokument.

  • Trykk [Slett alle] for å slette alle mottatte dokumenter.

  • For å forhåndsvise mottatte dokumenter individuelt, trykk [Forhåndsvis] på det dokumentet du ønsker å forhåndsvise.

  • For å slette mottatte dokumenter en etter en, trykk [delete (slette)] for hvert dokument som skal slettes.

 6. Trykk på [Back] helt til startskjermbildet vises.

  Minne

  • Hvis [Ja] er angitt for [Slett etter utskrift], vil det mottatte dokumentet slettes etter utskrift.

  • Hvis [Nei] er angitt for [Slett etter utskrift], vil det mottatte dokumentet ikke slettes etter utskrift.