Kryptering av en PDF-fil

Når et skannet dokument konverteres til en PDF-fil, kan filen krypteres. Du kan angi krypteringsnivå, et passord for åpne dokumentet, et tilgangspassord og brukertillatelser for den opprettede PDF-filen. Jo høyere krypteringsnivået er, jo høyere er sikkerhetsnivået.

Et passord for å åpne et dokument er beregnet til å åpne en kryptert PDF-fil. Et passord for å åpne et dokument kan ikke være det samme som et tilgangspassord. Du kan skrive inn opptil 32 tegn.

Et tilgangspassordet brukes til å kontrollere utskrift, uttrekk, redigering eller andre handlinger for krypterte PDF-filer. Et tilgangspassord kan ikke være det samme som passord for å åpne et dokument. Du kan skrive inn opptil 32 tegn.

Notat

 • [Encrypted PDF (Kryptert PDF)] kan bare velges hvis [File Format (Filformat)] er satt til [PDF (PDF)] eller [HC-PDF (HC-PDF)]. [PDF/A (PDF/A)] kan ikke velges.

 • For å kryptere en PDF-fil, må du angi et passord for å åpne dokumentet eller et tilgangspassord.

Minne

 • Tilgangsinnstillingselementer for utskrift og redigering av en PDF-fil varierer avhengig av krypteringsnivået.

 • Tilgang til å skrive ut et dokument, tilgang til å trekke ut tekst og grafikk og tilgang til å endre et dokument vises kun hvis du velger [Aktiver] eller [Bruk standard passord] som [Tilgangspassord].

 1. Trykk på [Skann] eller på (SCAN)-knappen.

 2. Legg et dokument i dokumentmateren eller på glassplaten.

 3. Velg en skannemetode.

  Sende skannede data som e-postvedlegg

  Lagre skannede data i USB-minne

  Lagre skannede data i en delt mappe

  Angi en destinasjon med følgende prosedyre for den valgte skannemetoden.

 4. Trykk [Encrypted PDF (Kryptert PDF)] på [Image Settings (Bildeinnstillinger)] kategori.

 5. Trykk [Encrypt (Krypter)], velg krypteringsnivå og trykk deretter på [Next (Neste)].

 6. For å sette et passord for åpning av et dokument trykker du på [Enable (Aktiver)] eller [Apply Default Password (Bruk standard passord)].

  For å velge [Apply Default Password (Bruk standard passord)] må du registrere standardpassordet fra [Device Settings (Enhetsinnstillinger)]> [Admin Setup (Administratorinnstilling)]> [Scanner Setup (Skanneroppsett)]> [Default Settings (Standardinnstillinger)]> [Encrypted PDF Setting (Kryptert PDF Innstilling)] på forhånd.

  Administratoroppsett

 7. Skriv inn et passord og trykk på [OK].

  Du kan skrive inn opptil 32 tegn.

 8. Skriv inn passordet igjen og trykk på [OK].

 9. For å sette et tillatelse -passord trykk [Enable (Aktiver)] eller [Apply Default Password (Bruk standard passord)].

 10. Skriv inn et passord og trykk på [OK].

  Et tillatelsespassord for et dokument kan ikke være det samme som åpningspassordet. Du kan skrive inn opptil 32 tegn.

 11. Skriv inn passordet igjen og trykk på [OK].

 12. Velg en tillatelse for utskrift og trykk [Neste].

 13. Velg en tillatelse for uttrekk og trykk [Neste].

 14. Velg en tillatelse for redigering og trykk [Neste].

 15. Kontroller sikkerhetsinnstillingen og trykk på [Ja].

 16. Endre om nødvendig de andre innstillingene og trykk på (START)-knappen.